Suunnittelun inspiraationa luonto ja paikallisuus

Suunnittelun inspiraationa luonto ja paikallisuus

Matkukseen pian avautuvan Olopuiston taustalla on laaja palvelumuotoiluprosessi. Kumppaninamme niin projektinjohdossa kuin suunnittelussa toimii Bolder Development Oy, jonka kanssa olemme yhdessä rakentaneet kokonaisuuden. Bolder Development Oy:lta projektin vetovastuussa on ollut projektipäällikkö Sirja Salokanta:

“Suunnitteluprosessissa keskiössä ovat olleet puiston käyttäjät. Matkuksen tapauksessa taustalla oli paljon arvokasta tutkimustietoa, jonka pohjalta kävijöiden tiedettiin haluavan esimerkiksi viettää yhteistä aikaa perheen kanssa sekä harjoittaa erilaisia aktiviteetteja, mutta toisaalta myös rauhoittua.”

Jokainen Olopuistoon hankittu tuote ja laite onkin valittu tarkasti käyttäjien toiveita kuunnellen. Parhaaseen lopputulokseen päästäksemme mukana puiston tekemisessä on ollut iso joukko eri alojen asiantuntijoita, kuten LVI- ja sähkösuunnittelijoita, geosuunnittelija, valaistussuunnittelija, maisema-arkkitehti, rakennussuunnittelija, paloturvallisuussuunnittelija, liikennesuunnittelija, pääsuunnittelija sekä Matkuksen kiinteistöhuollon päällikkö ja kauppakeskus tiimi.  

“Eri alojen osaajien mukana olo alusta alkaen on ollut meille suuri etu. Esimerkiksi puiston kulkuväylien leveydet on mietitty yhdessä kiinteistöhuollon kanssa ja poistumistiet on suunniteltu palosuunnittelijan kanssa. Kulkuväylien ideoinnissa on ollut tiiviisti mukana myös liikennesuunnittelija, jonka kanssa on lisäksi huomioitu esimerkiksi pyöräilijöiden helppo saapuminen puistoon.Olopuisto on hieno näyte eri toimijoiden sujuvasta yhteistyöstä!”   

Paikallisten kuuntelua ja alueen luonnosta ammentamista

Asiakas- ja käyttäjäkokemus on Olopuistossa tuotu konkreettisesti suunnittelun lähtökohdaksi. Esimerkiksi leikkialueiden välineissä on huomioitu monen ikäiset lapset ja leikin ohella puisto tarjoaa aikuisille mahdollisuuden harrastaa liikuntaa tai vaihtoehtoisesti rauhoittua kahvikupin äärellä. Tunnelmaa ja viihtyisyyttä on luotu valaistuksella ja viheralueilla. Emme ole myöskään unohtaneet koiria, vaan rakkaan lemmikin kanssa voi ulkoilla tälle varatulla alueella tai jättää sen turvallisesti lukolliseen koiraparkkiin.

“Puistoon päätettiin esimerkiksi rakentaa pump truck sekä parkour-rata, koska kuulimme lähiseudun toimijoilta, että tällaisia oli Kuopion alueelle kaivattu. Toisaalta puiston välinevalinnoissa halusimme miettiä myös Kuopion aluetta ja tuoda mukaan jotakin sille ominaista. Esimerkiksi suuri seitsemänmetrinen leikkiväline sai inspiraationsa suoraan alueen maamerkistä, Puijon tornista. Paikallisuus näkyy vahvasti myös puiston leikki- ja pelialueiden nimissä ja niiden toiminnoissa: Pikku-Puijo, PikkuTahko, Pikku-Kallavesj’ ja Pikku-Vänäri.”

Paikallisuuden lisäksi olemme hakeneet suunnittelun teemojasuomalaisuudesta ja ympäröivästä luonnosta. Tämä näkyy niin puiston väreissä kuin orgaanisessa muotoilussa. Kasvillisuudeksi olemme valinneet runsaasti havukasveja ja värimaailmaan on ammennettu inspiraatiota hiekasta, niitystä, metsästä ja vedestä. Pikku-Kallavesj’-leikkialueella voi esimerkiksi hypähdellä kiveltä kivelle liplattavien laineiden päällä, jota sininen turva-alue kuvastaa.

“Olopuisto on kokonaisuus, jonka osat täydentävät hienosti toisiaan. Ihanaa nähdä, miten ihmiset lopulta käyttävät valmista puistoa ja ottavat sen omakseen!” 

Olopuisto & suunnittelun lähtökohdat:

  • Asiakaslähtöinen suunnittelu
  • Eri käyttäjäryhmien huomiointi
  • Monialainen suunnitteluprosessi
  • Turvallisuus ja kestävyys avainasemassa
  • Inspiraationa luonto ja paikallisuus

Artikkelia varten haastateltiin kiinteistökehittämiseen keskittyvän Bolder Development Oy:n projektipäällikkö Sirja Salokantaa. Bolder Development Oy on Olopuisto-hankkeessa kumppaninamme projektinjohdossa ja suunnittelussa.

Lue lisää Olopuistosta