Turvallisesti startista maaliin – turvallisuudesta ei tingitä rakentamisessa

Turvallisesti startista maaliin – turvallisuudesta ei tingitä rakentamisessa

Meillä Matkuksessa asiakkaidemme ja työntekijöidemme turvallisuus on aina etusijalla. Pian avautuvan Olopuiston kohdalla turvallisuus on huomioitu monesta eri näkökulmasta – niin rakennusprosessin aikana vierailevien kävijöiden, työmaalla työskentelevien kuin puiston loppukäyttäjienkin. Konsultti- ja suunnittelutalo A-Insinöörit on ollut kokonaisvaltaisena kumppaninamme rakentamisessa ja osaltaan varmistanut, että valmis puisto on meille kaikille viihtyisä ja turvallinen paikka viettää aikaa. A-Insinööreiltä päävastuussa on ollut projekti-insinööri Petteri Nevalainen.

“Olopuiston rakennustyöt aloitettiin maaliskuun puolivälin jälkeen. Sieltä tänne asti on koko rakentamisen ajan tarkkaan mietitty, miten kauppakeskuksen toiminta ja kävijöiden turvallisuus voidaan taata. Tässä onnistuminen edellytti eri toimijoiden välistä hyvää suunnittelu- ja yhteistyötä.”

Olopuiston lisäksi samalla uudistetaan myös muita Matkuksen piha-alueita, kuten etupihan viheralueita, istumapaikkoja sekä bussipysäkkien katoksia. Nämä työt jatkuvat vielä osittain elokuulle. Yhtenä keskeisenä tekijänä niin turvallisuuden kuin töiden sujuvuuden kannalta onkin ollut työskentelyn oikeanlainen vaiheistus.

“Edes Olopuiston puoleisia kauppakeskuksen ovia ei tarvinnut kertaakaan sulkea asiakasliikenteeltä, vaan kävijöiden turvallinen liikkuminen pystyttiin järjestämään kaikissa työvaiheissa.”

Rakentamisen tarkka suunnittelu ja vaiheistus näkyi myös työskentelyssä työmaan sisällä. Kun rakentaminen oli tarkkaan rytmitettyä, ei syntynyt päällekkäisyyksiä tai turhia työn seisahduksia. Rakentaminen aloitettiin pohjatöiden, kuten asfaltin poiston ja muiden maatöiden jälkeen pump truckin ja parkour-radan sisältävästä aluekokonaisuudesta. Tämän jälkeen on edetty jouhevasti puiston muihin alueisiin yksi kerrallaan.  

“Turvallisuus ei synny yhdestä tekijästä, vaan se on useiden asioiden summa. Esimerkiksi leikki- ja urheiluvälineiden kohdalla turvallisuuden takaaminen lähtee liikkeelle ammattilaisten tekemästä välineen suunnittelutyöstä. Tämän jälkeen leikki- ja liikuntavälineet sijoitellaan, testataan ja turvatarkastetaan asianmukaisesti. Lapsille tarkoitetut leikkialueet on lisäksi rajattu turva-aidoin. Tärkeitä asioita turvallisuuden takaamisessa loppukäyttäjille ovat myös esimerkiksi laitteiden hyvät käyttöohjeet, alueen selkeä opastus sekä riittävä valaistus myös hämärällä.”

Suuren osan Olopuiston pinta-alasta kattava värikäs turva-alusta näyttelee myös merkittävää roolia. Samalla kun alusta parantaa käyttäjien turvallisuutta, toimii se myös tärkeänä elementtinä puiston ulkonäön kannalta: näyttävän turva-alustan värimaailma ammentaa inspiraationsa hiekasta, niitystä ja metsästä. 

“Kumiroiheesta valettu yhtenäinen turva-alusta on suunniteltu siten, että kaikki mahdolliset putoamiskorkeudet esimerkiksi leikkivälineistä on tarkoin laskettu. Tämän jälkeen alustan turvajoustinkerroksen paksuus on määritelty yksilöllisesti puiston eri kohtiin. Tällainen tarkka ja monisyinen suunnittelu on näin isossa projektissa välttämätöntä. Se on hieno osoitus siitä, mitä eri alojen osaajien saumattomalla yhteistyöllä voidaan parhaimmillaan saavuttaa." 

Olopuisto & turvallisuus

  • Työvaiheiden porrastus
  • Laadukas turva-alusta
  • Turvallisuuden huomioiminen kaikissa vaiheissa ja monelta kannalta

 

Artikkelia varten haastateltiin A-Insinöörien projekti-insinööri Petteri Nevalaista. Konsultti- ja suunnittelutalo A-Insinöörit on ollut Olopuisto-hankkeessa kokonaisvaltaisena kumppaninamme rakentamisessa.

Lue lisää Olopuistosta