Liikkeet
Ruokakaupat
Ravintolat ja kahvilat
Palvelut
Viihde ja vapaa-aika

Liikkeet

Terveellinen ja kestävä arki

VIESTINTÄ Kestävään kehitykseen liittyvästä työstä kerrotaan nettisivuilla ja/tai sosiaalisessa mediassa. Yrityksen vastuullisuustoimista on mahdollista saada lisätietoja esimerkiksi sen nettisivuilta tai sosiaalisesta mediasta. Näitä voivat olla ohjelmat, aloitteet ja hankkeet, joiden tarkoituksena on pitkäaikainen positiivinen vaikutus ihmisiin ja maapalloon.
TUOTE Jokaisesta päätuoteryhmästä on helppo löytää tuotteita, joissa on luotettava ympäristömerkki, luomumerkki, reilun kaupan merkki tai zero waste-merkki. Liike voi määrittää, mitkä tuoteryhmät ovat päätuoteryhmiä.
TUOTE Jokaisesta päätuoteryhmästä on helppo löytää tuotteita, jotka tukevat terveellisempää ja kestävämpää elämää. Liike voi määrittää, mitkä tuoteryhmät ovat päätuoteryhmiä.
MUOVI Liike kannustaa asiakkaita käyttämään kestokasseja. Kertakäyttökassien käyttö tuottaa huomattavan määrän tarpeetonta jätettä. Erityisesti jokien ja valtamerien muovijäte on iso ongelma. Kertakäyttökassia ei anneta oletusarvoisesti.
VIESTINTÄ Liike mainostaa kävijöille kestävän kehityksen mukaista tuotevalikoimaansa liikkeessä. Asiakkaiden on helppo löytää kestävän kehityksen mukaisia tuotteita liikkeestä. Tuotteita mainostetaan ja niistä kerrotaan selkeästi esimerkiksi tuotemerkintöjen, esillepanon tai opasteiden avulla. Työntekijät pystyvät kertomaan kestävän kehityksen mukaisista tuotteista.
MUOVI Liikkeessä on määritetty hinta kertakäyttöisille muovikasseille. Jos asiakas tarvitsee kassin, paperikasseja voidaan antaa maksutta, mutta jos kumppani käyttää muovikasseja, asiakkaiden on maksettava niistä. Muovikassien maksullisuus vähentää muovikassien käyttöä.
HANKINTA On mahdollista lainata/vuokrata tuotteita ja/tai ostaa käytettyjä tuotteita. Tuotteiden ostamisen lisäksi tai sen sijaan on mahdollista lainata tai vuokrata tuotteita (esim. peräkärry kotiinkuljetusta varten, urheiluvälineiden lainaaminen tai vaatteiden vuokraaminen) tietyksi ajaksi määritettyjen sääntöjen mukaisesti. Liikkeellä on sen lisäksi tai sen sijaan käytettyjen tuotteiden mallisto tai vaihtopaikka.
KIERRÄTYS Käytöstä poistetut tuotteet otetaan takaisin ja korjataan/muokataan/uudistetaan tai materiaalit lähetetään kolmannelle osapuolelle korjattaviksi/uudistettaviksi/kierrätykseen. Näitä voivat olla esimerkiksi sähkölaitteet ja vaatteet.
HOITO Liikkeellä on korjauspalvelu ja/tai mahdollisuus personoida/päivittää nykyinen tuote. Tuotteen elinkaaren pidentäminen säästää luonnonvaroja ja estää mahdollisen jätteen syntymistä. Toimijalla voi olla korjauspalveluita (esim. sähkölaitteet, vaatteet, kalusteet jne.) ja/tai kumppani myy lisämyyntituotteita tai tuotteiden muokkausta (esim. uusi sohvanpäällinen uuden sohvan sijaan, paikkaus uuden takin sijaan, uudet tuolinjalat uuden tuolin sijaan jne.).

Ilmastomyönteisyys

KÄYTÄNTÖ Käytössä on kestävän kehityksen käytäntö/ohjelma tai ympäristöohjelma/-sertifiointi, ja se on asiakkaiden saatavilla. Käytäntö kattaa sekä yhteiskuntaa että ympäristöä koskevat aiheet, ja vastuut on määritetty organisaatiossa. Toiminnan ja suoritusten seuraamiseen on olemassa rutiinit. Tietoja ohjelmasta löytyy esim. yrityksen nettisivuilta tai tiedot ovat muulla tavoin asiakkaiden saatavilla.
KIERRÄTYS Kaikki kauppakeskuksen jätehuoltovaatimukset täytetään ja oleelliset jätteet lajitellaan kierrätystä varten. Jakeet: pahvi/paperi, muovi, puu, metalli, lasi/keramiikka, biojäte, vaarallinen jäte ja muut jätteet
JÄTTEET Yrityksellä on suunnitelma jätteen määrän minimoimiseksi ja kierrätyksen lisäämiseksi, ja yritys seuraa näiden toteutumista. Yritys pyrkii aktiivisesti löytämään uusia tapoja vähentää jätteen määrää, sillä on suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi ja se seuraa toteutumista esim. valvomalla, kuinka usein jäteastiat tyhjennetään.
ENERGIA Yrityksellä on mitattavissa oleva suunnitelma energiankulutuksen vähentämiseksi. Energiankulutuksen vähentämisen suunnitelmaa seurataan määrällisesti ja valvotaan, ja se sisältää perusasiat, kuten energiatehokkaiden varusteiden ja kodinkoneiden valitseminen sekä energiatehokkaiden prosessien ja menettelyjen laatiminen.
VALAISTUS Valaistuksena käytetään led-lamppuja tai muita vastaavia energiaa säästäviä vaihtoehtoja. Led-lamppujen sijaan voidaan käyttää esimerkiksi energiansäästölamppuja.
PAKKAUKSET Liikkeellä on suunnitelma kestävään pakkausprosessiin ja pakkausmateriaalien vähentämiseen. Esimerkkejä kestävistä pakkausmateriaaleista: uusiutuvista luonnonvaroista tai kierrätysmateriaaleista valmistetut materiaalit.
SIIVOUS Käytössä on ainoastaan siivoustuotteita, joilla on luotettava ympäristömerkki. Siivousvälineitä ja -tuotteita käytetään siten, että energian- ja vedenkulutus vähenee. Jätteen muodostuminen minimoidaan ja jätteet lajitellaan oikein kauppakeskuksen ohjeiden mukaisesti. On varmistettava, että kaikki siivouksen yhteydessä käytetyt kemikaalit noudattavat kansallisia ja paikallisia vaatimuksia, ja rekisteröimättömien tuotteiden tai kemikaalien käyttöä ei sallita. Suositeltuja ympäristömerkkejä siivoukseen: Grean Seal -ympäristömerkki, EU-ympäristömerkki, GECA-standardit, Environmental Choice Program, China Environmental Labelling ja China Ecolabelling. Jos siivous on ulkoistettu, ylläolevat asiat on tarkistettava. Lyhytaikaiset poikkeukset esim. COVID-19-tilanteen takia hyväksytään.
SÄHKÖ Käytetty sähkö on kokonaan peräisin uusiutuvista lähteistä. Uusiutuvia lähteitä ovat tuuli, aurinko, vesivoima, biopolttoaineet, hydroterminen ja merienergia (aalto- ja vuorovesienergia) ja geoterminen energia (fossiilisia polttoaineita tai ydinenergiaa ei käytetä). Sähköntoimittajalla on uusiutuvan energian sertifikaatti. Sähkösopimus voi olla kumppanin oma, tai kauppakeskus tarjoaa sähkön kumppanille.
SCIENCE BASED TARGETS Toimija on määrittänyt Science Based Targets -aloitteen ja vuoden 2015 Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset tavoitteet. https://sciencebasedtargets.org/
MYYMÄTTÖMÄT TUOTTEET Myymättömiä tuotteita ei heitetä pois. Tuotteet, joita ei myyty, lahjoitetaan vapaaehtoissektorin toimijalle, myydään suoraan asiakkaalle alennettuun hintaan (joko liikkeestä tai tehtaanmyymälän kautta), uudistetaan tai kierrätetään niin, että materiaalit voidaan käyttää uudelleen.
TOIMITUS Jos kuljetuspalvelu on saatavilla, se suoritetaan sähköautoilla tai muilla päästöttömillä ratkaisuilla. Sama koskee kuljetuspalvelua, jonka tarjoaa kumppani tai kolmas osapuoli.
BIODIVERSITEETTI Liikkeellä on suunnitelma biodiversiteetin suojelemiseksi ja edistämiseksi. Biodiversiteetin suojelua ja edistämistä koskeva suunnitelma voi sisältää esimerkiksi linnunpönttöjen, lepakonpönttöjen, hyönteishotellien tai mehiläispesien asettamista, tietyn värisen ulkovalaistuksen käyttämistä hyönteisten ja muiden lajien suojelemiseksi tai paikallisten viljely- ja luonnonalueiden suojelemista.

Avoimuus ja oikeudenmukaisuus

IHMISOIKEUDET Liiketoimintaa harjoitetaan laillisesti ja rehellisesti. Yritys noudattaa YK:n ihmisoikeuksien julistusta kaikessa toiminnassaan. YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen periaatteita sovelletaan aktiivisesti kaikessa yrityksen toiminnassa. Tämä tarkoittaa, että kunnioitetaan kaikkien yksilöiden oikeutta vapauteen, tasa-arvoon, oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan, ja pyritään aktiivisesti kohti maailmaa, jossa näitä toteutetaan kaikkialla tuotantoketjussa. Yhdistyneillä kansakunnilla on valtioille ja yrityksille erillinen ohje "YK:n liike-elämän ja ihmisoikeuksien perusperiaatteet" liiketoiminnassa tapahtuvien ihmisoikeusloukkauksien estämiseen, käsittelyyn ja korjaamiseen. Yrityksen toiminnassa noudatetaan II pilarin periaatteita (sivut 13–26), joiden mukaan yritykset ovat vastuussa ihmisoikeuksien kunnioittamisesta: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf YK:n ihmisoikeuksien julistus ja yrityksen suhde siihen löytyvät yleensä esim. yrityksen toimintaohjeesta, kestävän kehityksen raporteista tai strategiasta.
TERVEYS JA TURVALLISUUS Työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta suojellaan. Työntekijöillä on kohtuulliset työajat, lepotaukoja työpäivän aikana, vapaa-aikaa ja vastuullinen palkkaus. Kaikkia työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvia riskejä hallitaan asianmukaisesti, ja yritys/toimija tarjoaa turvallisuutta ja terveyttä koskevat ohjeet. Työntekijöillä on esimerkiksi vaaditut turvallisuusvarusteet ja työvälineet, ja tila on turvallinen. Pandemian aikana terveyden suojelu sisältää esim. käsidesin ja maskien tarjoamisen työntekijöille. Työntekijöillä on kohtuulliset työajat (lain mukaisesti), lepotaukoja työpäivän aikana, säännöllisesti vapaa-aikaa ja vastuullinen palkkaus (lain mukaisesti).
ESTEETTÖMYYS Asiakastilat ovat täysin esteettömiä ja tietoja tilojen esteettömyydestä on selkeästi saatavilla. Esteettömyys on tärkeä osa avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta. Asiakastilat ovat esteettömiä ja tietoja tilojen esteettömyydestä on selkeästi saatavilla. Esimerkiksi vaateliikkeessä sovitustilat ovat riittävän suuria pyörätuolia käyttäville, ja jos tilassa on portaita, siirrettäviä ramppeja on käytettävissä. Kaikki ihmiset ovat tervetulleita ja eri tarpeet otetaan huomioon esimerkiksi tarjoamalla syöttötuoleja lapsille ja siirrettäviä ramppeja (esim. jos niitä tarvitaan portaissa) pyörätuolia käyttäville.
LEPO Toimijalla on työntekijöille lepo- ja virkistystilat. Virkistystilojen on oltava helposti käytettävissä työntekijöiden taukojen aikana (esim. varmistamalla, että tauot ovat riittävän pitkiä, jotta työntekijät ehtivät tiloihin).
HYVINVOINTI Työntekijöiden hyvinvointia edistetään aktiivisesti. Esimerkkejä tästä ovat työterveyden, harrastusmahdollisuuksien (esim. pääsy kuntosalille) tai pidennetyn äitiysloman/-avustuksen tarjoaminen tai työkalujen ja tuen tarjoaminen taitojen kehittämiseen.
TASA-ARVO Toimija edistää aktiivisesti ja näkyvästi tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä. Asiakkaille ja henkilökunnalle on selkeät ohjeet sopimattomasta käytöksestä ilmoittamiseen ja sen käsittelyyn. Henkilökunnalla on ohjeet siihen, miten sekä asiakkaiden että henkilökunnan on reagoitava, jos tiloissa havaitaan sopimatonta käytöstä, kuten seksuaalista häirintää, homofobista käytöstä tai muuta syrjivää käytöstä. Näiden ohjeiden on oltava selkeästi asiakkaiden näkyvillä ja niistä on kerrottava uusille työntekijöille (esim. alihankkijoille ja määräaikaiselle henkilökunnalle) osana uusien työntekijöiden perehdytystä. Riittää, että asiakkaita esimerkiksi pyydetään ilmoittamaan henkilökunnalle, jos he havaitsevat sopimatonta käytöstä tiloissa.
TYÖNTEKIJÖIDEN OIKEUDET Työntekijöille kerrotaan heidän oikeuksistaan ja vastuistaan. Jokaisella työntekijällä on oikeus tulla kohdelluksi tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti työpaikalla. Tämän varmistamiseksi kaikkien työntekijöiden on tunnettava oikeutensa ja vastuunsa. Kun käytössä on menettely, jolla varmistetaan läpinäkyvä ja asianmukainen tiedonkulku työntekijöille heidän oikeuksistaan ja vastuistaan, työntekijöiden on helpompi toimia turvallisesti ja asianmukaisesti ja suojella oikeuksiaan työpaikalla.
VALITUS Käytössä on valitusmekanismi, joka on työntekijöiden tiedossa ja jonka avulla he voivat tehdä valituksia tai ilmoittaa huolenaiheista ilman pelkoa kostosta. Asianmukainen valitusmekanismi tukee työntekijöiden oikeutta vaikuttaa työskentelyprosessiin ja auttaa varmistamaan työntekijöiden nimettömyyden, jotta he voivat olla varmoja, että se ei vaikuta heidän työelämäänsä ja että he voivat ilmaista huolensa vapaasti.
SUKUPUOLTEN VÄLISET PALKKAEROT Sukupuolten väliset palkkaerot on arvioitu ja toimiin mahdollisten erojen poistamiseen on ryhdytty. On tärkeää varmistaa, että työntekijöihin ei kohdistu minkäänlaista syrjintää, ja monimuotoisuus sekä osallistavuus on turvattu työpaikalla. Sukupuolten välisten palkkaerojen poistaminen on keskeisen tärkeää oikeudenmukaisuuden ja osallistavuuden kannalta sekä myös siksi, että naisia ei uhkaa köyhyys pelkästään heidän sukupuolensa takia.
OSALLISTAVUUS Toimija työllistää vaikeasti työllistyviä henkilöitä. Heitä voivat olla esimerkiksi pitkäaikaistyöttömät ja kehitysvammaiset. Todellinen työllistyminen on tässä tärkeää. Näillä henkilöillä on oltava työsopimukset ja heille on maksettava työnteosta. Työosuusrahan ei katsota olevan palkkaa. Eri maissa on erilaisia tukijärjestelmiä tätä varten esim. paikallishallinnon tasolla.
EDULLISUUS Paikallisyhteisöä tuetaan erikoistarjouksilla, joita on saatavilla tietyille kohderyhmille tiettyinä aikoina. Esimerkiksi opiskelijoita tai työttömiä voidaan tukea alennuksilla tai tarjouksi Tarjoukset ja alennukset kohdistetaan heikoimmassa asemassa oleville ryhmille, joilla ei muutoin välttämättä olisi mahdollisuutta hankkia kyseisiä tuotteita. Näitä ryhmiä saattavat olla esimerkiksi eläkeläiset, työttömät tai opiskelijat.
TERVEYS JA TURVALLISUUS Terveys ja turvallisuus on otettu huomioon kävijäkokemuksessa. Toimija seuraa ja noudattaa voimassa olevia virallisia ohjeita ja viestii niistä selkeästi asiakkaille. Pandemian aikana tämä sisältää esim. sen, että tarjotaan käsidesiä, annetaan asiakkaille mahdollisuus pitää etäisyyttä ja rajoitetaan asiakkaiden määrää tilassa. Henkilökunta varmistaa, että ohjeita noudatetaan.
YHTEISÖ Toimijalla on ohjelma/suunnitelma, jolla tuetaan ja osallistetaan paikallisyhteisöä ja/tai toimija osallistuu kauppakeskuksen tarjoamiin paikallisyhteisöä tukeviin aktiviteetteihin ja tapahtumiin aktiivisesti. Tällaisia voivat olla yleishyödyllinen toiminta tai hyväntekeväisyys. Toimija voi tarjota myös itse paikallisille ihmisille pääsyn erilaisiin ohjelmiin, joilla voi kehittää erilaisia taitoja ja osaamista.
LÄPINÄKYVYYS Tuotantoketjujen läpinäkyvyyttä edistetään seuraavasti: Päivitetty luettelo kaikista ensimmäisen tason toimittajista on julkaistu nettisivulla ja se on julkisesti saatavilla. Läpinäkyvyyden kehittämiseksi on laadittu suunnitelma myös toisen tason toimittajien osalta. Tuotteiden alkuperä ja tuotantovaiheet määrittävät suurelta osin sen, kuinka hyvin ne vastaavat kestävää kehitystä. Kun valmistuksen toimitusketju on läpinäkyvä, on helpompi tunnistaa, arvioida ja välttää ekologiset ja ihmisoikeuksiin liittyvät vaikutukset. Läpinäkyvyyteen liittyviä ohjeita on esim. Transparency Pledge -sitoumuksen nettisivuilla: https://transparencypledge.org/the-pledge.
PAIKALLISUUS Toimija myy paikallisesti tai alueellisesti tuotettuja tuotteita ja ne on helppo tunnistaa. Vaikka paikallinen tuotanto ei aina ole ilmastoystävällisempää kuin tuotteiden tuottaminen kauempana, paikallisen tuotannon tukeminen on tärkeää yhteiskunnallisen kestävyyden ja paikallistalouksien kannalta. Paikallisen ja alueellisen määritelmä vaihtelee eri paikoissa, mutta 0–200 kilometrin etäisyys tarkoittaa yleensä alueellisuutta. Asiakkaan on helppo löytää paikallisesti tuotettuja tuotteita kaikista tuoteryhmistä (tuotteita mainostetaan liikkeessä esim. esillepanon tai opasteiden avulla).
YHTEISKUNNALLISET YRITYKSET Toimija tekee yhteistyötä yhteiskunnallisten yritysten kanssa Yhteiskunnallinen yritys on yhteisötalouden toimija, jonka päätavoitteena on yhteiskunnallinen vaikuttaminen voiton hankkimisen (omistajille tai osakkaille) sijaan. Se tarjoaa tuotteita ja palveluja markkinoille innovatiivisesti, ja käyttää voittonsa pääosin yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamiseen. Esimerkkejä yhteiskunnallisten yritysten tyypeistä: ompelu, räätälöinti, korjaukset, muokkaukset, siivous, pesulapalvelut, jätehuolto ja kierrätys, toimitilojen hallinta, puutarhanhoito/maisemanhoito.

Ruokakaupat

Terveellinen ja kestävä arki

TUOTE Jokaisesta päätuoteryhmästä on helppo löytää tuotteita, joissa on luotettava ympäristömerkki, luomumerkki, reilun kaupan merkki tai zero waste -merkki. Ruokakauppa voi määrittää, mitkä tuoteryhmät ovat päätuoteryhmiä.
TUOTE Jokaisesta päätuoteryhmästä on helppo löytää tuotteita, jotka tukevat terveellisempää ja kestävämpää elämää. Ruokakauppa voi määrittää, mitkä tuoteryhmät ovat päätuoteryhmiä.
VIESTINTÄ Ruokakauppa mainostaa kävijöille kestävän kehityksen mukaista tuotevalikoimaansa kaupassa. Asiakkaiden on helppo löytää kestävän kehityksen mukaisia tuotteita liikkeestä. Tuotteita mainostetaan ja niistä kerrotaan selkeästi esimerkiksi tuotemerkintöjen, esillepanon tai opasteiden avulla. Työntekijät pystyvät kertomaan kestävän kehityksen mukaisista tuotteista.
MUOVI Ruokakauppa kannustaa asiakkaita käyttämään kestokasseja. Kertakäyttökassien käyttö tuottaa huomattavan määrän tarpeetonta jätettä. Erityisesti jokien ja valtamerien muovijäte on iso ongelma. Kauppa kannustaa asiakkaita käyttämään kestokasseja eikä kertakäyttökassia anneta oletusarvoisesti.
MUOVI Ruokakaupassa on määritetty hinta kertakäyttöisille muovikasseille. Jos asiakas tarvitsee kassin, paperikasseja voidaan antaa maksutta, mutta jos kauppa käyttää muovikasseja, asiakkaiden on maksettava niistä. Muovikassien maksullisuus vähentää muovikassien käyttöä. Ei koske hedelmä- ja vihannespusseja.
KAUSIVALIKOIMA Ruokakauppa tarjoaa asiakkaille kausielintarvikkeita ja asettaa näkyville kausivalikoiman.  

Ilmastomyönteisyys

KÄYTÄNTÖ Käytössä on kestävän kehityksen käytäntö/ohjelma tai ympäristöohjelma/-sertifiointi, ja se on asiakkaiden saatavilla. Käytäntö kattaa sekä yhteiskuntaa että ympäristöä koskevat aiheet, ja vastuut on määritetty organisaatiossa. Toiminnan ja suoritusten seuraamiseen on olemassa rutiinit. Tietoja ohjelmasta löytyy esim. yrityksen nettisivuilta tai tiedot ovat muulla tavoin asiakkaiden saatavilla.
KIERRÄTYS Kaikki kauppakeskuksen jätehuoltovaatimukset täytetään ja oleelliset jätteet lajitellaan kierrätystä varten. Jakeet: pahvi/paperi, muovi, puu, metalli, lasi/keramiikka, biojäte, vaarallinen jäte ja muut jätteet
JÄTTEET Yrityksellä on suunnitelma jätteen määrän minimoimiseksi ja kierrätyksen lisäämiseksi, ja yritys seuraa näiden toteutumista. Yritys pyrkii aktiivisesti löytämään uusia tapoja vähentää jätteen määrää, sillä on suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi ja se seuraa toteutumista esim. valvomalla, kuinka usein jäteastiat tyhjennetään.
ENERGIA Yrityksellä on mitattavissa oleva suunnitelma energiankulutuksen vähentämiseksi. Energiankulutuksen vähentämisen suunnitelmaa seurataan määrällisesti ja valvotaan, ja se sisältää perusasiat, kuten energiatehokkaiden varusteiden ja kodinkoneiden valitseminen sekä energiatehokkaiden prosessien ja menettelyjen laatiminen.
VALAISTUS Valaistuksena käytetään led-lamppuja tai muita vastaavia energiaa säästäviä vaihtoehtoja. Led-lamppujen sijaan voidaan käyttää esimerkiksi energiansäästölamppuja.
SCIENCE BASED TARGETS Toimija on määrittänyt Science Based Targets -aloitteen ja vuoden 2015 Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset tavoitteet. https://sciencebasedtargets.org/
SÄHKÖ Käytetty sähkö on kokonaan peräisin uusiutuvista lähteistä. Uusiutuvia lähteitä ovat tuuli, aurinko, vesivoima, biopolttoaineet, hydroterminen ja merienergia (aalto- ja vuorovesienergia) ja geoterminen energia (fossiilisia polttoaineita tai ydinenergiaa ei käytetä). Sähköntoimittajalla on uusiutuvan energian sertifikaatti. Sähkösopimus voi olla kumppanin oma, tai kauppakeskus tarjoaa sähkön kumppanille.
ILMASTOVAIKUTUS Ruokakauppa lopettaa vähitellen fluorihiilivetyjen käytön ja maksimoi jäähdytysjärjestelmien energiatehokkuuden ilmastovaikutusten vähentämiseksi. Fluorihiilivedyt (HFC) ovat kaasuja, joita käytetään jäähdytysjärjestelmien kylmäaineina. Ne ovat vahvoja kasvihuonekaasuja, joilla on vaikutusta maapallon ilmaston lämpenemiseen.
SIIVOUS Käytössä on ainoastaan siivoustuotteita, joilla on luotettava ympäristömerkki. Siivousvälineitä ja -tuotteita käytetään siten, että energian- ja vedenkulutus vähenee. Jätteen muodostuminen minimoidaan ja jätteet lajitellaan oikein kauppakeskuksen ohjeiden mukaisesti. On varmistettava, että kaikki siivouksen yhteydessä käytetyt kemikaalit noudattavat kansallisia ja paikallisia vaatimuksia, ja rekisteröimättömien tuotteiden tai kemikaalien käyttöä ei sallita. Suositeltuja ympäristömerkkejä siivoukseen: Grean Seal -ympäristömerkki, EU-ympäristömerkki, GECA-standardit, Environmental Choice Program, China Environmental Labelling ja China Ecolabelling. Jos siivous on ulkoistettu, ylläolevat asiat on tarkistettava. Lyhytaikaiset poikkeukset esim. COVID-19-tilanteen takia hyväksytään.
JÄTTEET Ruokakauppa minimoi kaikenlaisen elintarvikejätteen muodostumisen. Tuotteet, joissa on esteettinen vika, esim. "rumat hedelmät/vihannekset" tai lähellä viimeistä käyttöpäivää olevat tuotteet myydään alennettuun hintaan tai lahjoitetaan esim. vapaaehtoissektorin toimijalle. Ruokakauppa pyrkii minimoimaan kaikenlaisen elintarvikejätteen muodostumisen. Jos mahdollista, ylijääneet elintarvikkeet lahjoitetaan esim. vapaaehtoissektorin toimijalle tai myydään suoraan asiakkaalle alennettuun hintaan. Hedelmiä ja vihanneksia, joissa on esteettinen vika, mainostetaan alennettuun hintaan.
TOIMITUS Jos kuljetuspalvelu on saatavilla, se suoritetaan sähköautoilla tai muilla päästöttömillä ratkaisuilla. Sama koskee kuljetuspalvelua, jonka tarjoaa kumppani tai kolmas osapuoli.
BIODIVERSITEETTI Liikkeellä on suunnitelma biodiversiteetin suojelemiseksi ja edistämiseksi. Biodiversiteetin suojelua ja edistämistä koskeva suunnitelma voi sisältää esimerkiksi linnunpönttöjen, lepakonpönttöjen, hyönteishotellien tai mehiläispesien asettamista, tietyn värisen ulkovalaistuksen käyttämistä hyönteisten ja muiden lajien suojelemiseksi tai paikallisten viljely- ja luonnonalueiden suojelemista.

Avoimuus ja oikeudenmukaisuus

IHMISOIKEUDET Liiketoimintaa harjoitetaan laillisesti ja rehellisesti. Yritys noudattaa YK:n ihmisoikeuksien julistusta kaikessa toiminnassaan. YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen periaatteita sovelletaan aktiivisesti kaikessa yrityksen toiminnassa. Tämä tarkoittaa, että kunnioitetaan kaikkien yksilöiden oikeutta vapauteen, tasa-arvoon, oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan, ja pyritään aktiivisesti kohti maailmaa, jossa näitä toteutetaan kaikkialla tuotantoketjussa. Yhdistyneillä kansakunnilla on valtioille ja yrityksille erillinen ohje "YK:n liike-elämän ja ihmisoikeuksien perusperiaatteet" liiketoiminnassa tapahtuvien ihmisoikeusloukkauksien estämiseen, käsittelyyn ja korjaamiseen. Yrityksen toiminnassa noudatetaan II pilarin periaatteita (sivut 13–26), joiden mukaan yritykset ovat vastuussa ihmisoikeuksien kunnioittamisesta: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf YK:n ihmisoikeuksien julistus ja yrityksen suhde siihen löytyvät yleensä esim. yrityksen toimintaohjeesta, kestävän kehityksen raporteista tai strategiasta.
TERVEYS JA TURVALLISUUS Työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta suojellaan. Työntekijöillä on kohtuulliset työajat, lepotaukoja työpäivän aikana, vapaa-aikaa ja vastuullinen palkkaus. Kaikkia työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvia riskejä hallitaan asianmukaisesti, ja yritys/toimija tarjoaa turvallisuutta ja terveyttä koskevat ohjeet. Työntekijöillä on esimerkiksi vaaditut turvallisuusvarusteet ja työvälineet, ja tila on turvallinen. Pandemian aikana terveyden suojelu sisältää esim. käsidesin ja maskien tarjoamisen työntekijöille. Työntekijöillä on kohtuulliset työajat (lain mukaisesti), lepotaukoja työpäivän aikana, säännöllisesti vapaa-aikaa ja vastuullinen palkkaus (lain mukaisesti).
ESTEETTÖMYYS Asiakastilat ovat täysin esteettömiä ja tietoja tilojen esteettömyydestä on selkeästi saatavilla. Esteettömyys on tärkeä osa avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta. Asiakastilat ovat esteettömiä ja tietoja tilojen esteettömyydestä on selkeästi saatavilla. Esimerkiksi vaateliikkeessä sovitustilat ovat riittävän suuria pyörätuolia käyttäville, ja jos tilassa on portaita, siirrettäviä ramppeja on käytettävissä. Kaikki ihmiset ovat tervetulleita ja eri tarpeet otetaan huomioon esimerkiksi tarjoamalla syöttötuoleja lapsille ja siirrettäviä ramppeja (esim. jos niitä tarvitaan portaissa) pyörätuolia käyttäville
LEPO Toimijalla on työntekijöille lepo- ja virkistystilat. Virkistystilojen on oltava helposti käytettävissä työntekijöiden taukojen aikana (esim. varmistamalla, että tauot ovat riittävän pitkiä, jotta työntekijät ehtivät tiloihin).
HYVINVOINTI Työntekijöiden hyvinvointia edistetään aktiivisesti. Esimerkkejä tästä ovat työterveyden, harrastusmahdollisuuksien (esim. pääsy kuntosalille) tai pidennetyn äitiysloman/-avustuksen tarjoaminen tai työkalujen ja tuen tarjoaminen taitojen kehittämiseen.
TASA-ARVO Toimija edistää aktiivisesti ja näkyvästi tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä. Asiakkaille ja henkilökunnalle on selkeät ohjeet sopimattomasta käytöksestä ilmoittamiseen ja sen käsittelyyn. Henkilökunnalla on ohjeet siihen, miten sekä asiakkaiden että henkilökunnan on reagoitava, jos tiloissa havaitaan sopimatonta käytöstä, kuten seksuaalista häirintää, homofobista käytöstä tai muuta syrjivää käytöstä. Näiden ohjeiden on oltava selkeästi asiakkaiden näkyvillä ja niistä on kerrottava uusille työntekijöille (esim. alihankkijoille ja määräaikaiselle henkilökunnalle) osana uusien työntekijöiden perehdytystä. Riittää, että asiakkaita esimerkiksi pyydetään ilmoittamaan henkilökunnalle, jos he havaitsevat sopimatonta käytöstä tiloissa.
TYÖNTEKIJÖIDEN OIKEUDET Työntekijöille kerrotaan heidän oikeuksistaan ja vastuistaan. Jokaisella työntekijällä on oikeus tulla kohdelluksi tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti työpaikalla. Tämän varmistamiseksi kaikkien työntekijöiden on tunnettava oikeutensa ja vastuunsa. Kun käytössä on menettely, jolla varmistetaan läpinäkyvä ja asianmukainen tiedonkulku työntekijöille heidän oikeuksistaan ja vastuistaan, työntekijöiden on helpompi toimia turvallisesti ja asianmukaisesti ja suojella oikeuksiaan työpaikalla.
VALITUS Käytössä on valitusmekanismi, joka on työntekijöiden tiedossa ja jonka avulla he voivat tehdä valituksia tai ilmoittaa huolenaiheista ilman pelkoa kostosta. Asianmukainen valitusmekanismi tukee työntekijöiden oikeutta vaikuttaa työskentelyprosessiin ja auttaa varmistamaan työntekijöiden nimettömyyden, jotta he voivat olla varmoja, että se ei vaikuta heidän työelämäänsä ja että he voivat ilmaista huolensa vapaasti.
SUKUPUOLTEN VÄLISET PALKKAEROT Sukupuolten väliset palkkaerot on arvioitu ja toimiin mahdollisten erojen poistamiseen on ryhdytty. On tärkeää varmistaa, että työntekijöihin ei kohdistu minkäänlaista syrjintää, ja monimuotoisuus sekä osallistavuus on turvattu työpaikalla. Sukupuolten välisten palkkaerojen poistaminen on keskeisen tärkeää oikeudenmukaisuuden ja osallistavuuden kannalta sekä myös siksi, että naisia ei uhkaa köyhyys pelkästään heidän sukupuolensa takia.
OSALLISTAVUUS Toimija työllistää vaikeasti työllistyviä henkilöitä. Heitä voivat olla esimerkiksi pitkäaikaistyöttömät ja kehitysvammaiset. Todellinen työllistyminen on tässä tärkeää. Näillä henkilöillä on oltava työsopimukset ja heille on maksettava työnteosta. Työosuusrahan ei katsota olevan palkkaa. Eri maissa on erilaisia tukijärjestelmiä tätä varten esim. paikallishallinnon tasolla.
EDULLISUUS Paikallisyhteisöä tuetaan erikoistarjouksilla, joita on saatavilla tietyille kohderyhmille tiettyinä aikoina. Esimerkiksi opiskelijoita tai työttömiä voidaan tukea alennuksilla tai tarjouksi Tarjoukset ja alennukset kohdistetaan heikoimmassa asemassa oleville ryhmille, joilla ei muutoin välttämättä olisi mahdollisuutta hankkia kyseisiä tuotteita. Näitä ryhmiä saattavat olla esimerkiksi eläkeläiset, työttömät tai opiskelijat.
TERVEYS JA TURVALLISUUS Terveys ja turvallisuus on otettu huomioon kävijäkokemuksessa. Toimija seuraa ja noudattaa voimassa olevia virallisia ohjeita ja viestii niistä selkeästi asiakkaille. Pandemian aikana tämä sisältää esim. sen, että tarjotaan käsidesiä, annetaan asiakkaille mahdollisuus pitää etäisyyttä ja rajoitetaan asiakkaiden määrää tilassa. Henkilökunta varmistaa, että ohjeita noudatetaan.
YHTEISÖ Toimijalla on ohjelma/suunnitelma, jolla tuetaan ja osallistetaan paikallisyhteisöä ja/tai toimija osallistuu kauppakeskuksen tarjoamiin paikallisyhteisöä tukeviin aktiviteetteihin ja tapahtumiin aktiivisesti. Tällaisia voivat olla yleishyödyllinen toiminta tai hyväntekeväisyys. Toimija voi tarjota myös itse paikallisille ihmisille pääsyn erilaisiin ohjelmiin, joilla voi kehittää erilaisia taitoja ja osaamista.
LÄPINÄKYVYYS Tuotantoketjujen läpinäkyvyyttä edistetään seuraavasti: Päivitetty luettelo kaikista ensimmäisen tason toimittajista on julkaistu nettisivulla ja se on julkisesti saatavilla. Läpinäkyvyyden kehittämiseksi on laadittu suunnitelma myös toisen tason toimittajien osalta. Tuotteiden alkuperä ja tuotantovaiheet määrittävät suurelta osin sen, kuinka hyvin ne vastaavat kestävää kehitystä. Kun valmistuksen toimitusketju on läpinäkyvä, on helpompi tunnistaa, arvioida ja välttää ekologiset ja ihmisoikeuksiin liittyvät vaikutukset. Läpinäkyvyyteen liittyviä ohjeita on esim. Transparency Pledge -sitoumuksen nettisivuilla: https://transparencypledge.org/the-pledge.
PAIKALLISUUS Toimija myy paikallisesti tai alueellisesti tuotettuja tuotteita ja ne on helppo tunnistaa. Vaikka paikallinen tuotanto ei aina ole ilmastoystävällisempää kuin tuotteiden tuottaminen kauempana, paikallisen tuotannon tukeminen on tärkeää yhteiskunnallisen kestävyyden ja paikallistalouksien kannalta. Paikallisen ja alueellisen määritelmä vaihtelee eri paikoissa, mutta 0–200 kilometrin etäisyys tarkoittaa yleensä alueellisuutta. Asiakkaan on helppo löytää paikallisesti tuotettuja tuotteita kaikista tuoteryhmistä (tuotteita mainostetaan liikkeessä esim. esillepanon tai opasteiden avulla).
YHTEISKUNNALLISET YRITYKSET Toimija tekee yhteistyötä yhteiskunnallisten yritysten kanssa. Yhteiskunnallinen yritys on yhteisötalouden toimija, jonka päätavoitteena on yhteiskunnallinen vaikuttaminen voiton hankkimisen (omistajille tai osakkaille) sijaan. Se tarjoaa tuotteita ja palveluja markkinoille innovatiivisesti, ja käyttää voittonsa pääosin yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamiseen. Esimerkkejä yhteiskunnallisten yritysten tyypeistä: ompelu, räätälöinti, korjaukset, muokkaukset, siivous, pesulapalvelut, jätehuolto ja kierrätys, toimitilojen hallinta, puutarhanhoito/maisemanhoito.

Ravintolat ja kahvilat

Terveellinen ja kestävä arki

TERVEYS Sekä elintarvikkeissa että juomissa on saatavilla terveellisiä ja kestävän kehityksen mukaisia vaihtoehtoja. Terveelliset ja kestävän kehityksen mukaiset vaihtoehdot tarkoittavat vähemmän lihaa ja maitotuotteita ja enemmän hedelmiä ja vihanneksia, vähemmän suolaa ja sokeria ja enemmän hyviä ravinteita, vähemmän jalostettuja elintarvikkeita ja enemmän tuoreita tuotteita. Elintarvikkeet on tuotettu mahdollisimman paikallisesti, uudistavien viljelymenetelmien mukaisesti ja keskittyen elintarvike-, energia- ja muovijätteen vähentämiseen. ​
VIESTINTÄ Ravintola/kahvila/baari mainostaa terveellisempiä ja kestävän kehityksen mukaisia vaihtoehtojaan. Asiakkaan on helppo löytää ruokalistalta terveellisiä ja kestäviä vaihtoehtoja, koska näitä näkökohtia mainostetaan ja niistä kerrotaan selkeästi esimerkiksi ruokalistan asettelun tai kuvakkeiden avulla. Työntekijät pystyvät kertomaan kestävän kehityksen mukaisista tuotteista.
LIHATON Saatavilla on vähintään yksi monipuolinen lihaton vaihtoehto, joka on helppo tunnistaa. Lihattomalla ruoalla on pienempi ekologinen vaikutus ja sillä vältetään haitat eläinten hyvinvoinnille. Monipuolisen lihattoman vaihtoehdon kriteerit riippuvat toimijan tyypistä. Ravintolat: saatavilla on enemmän kuin yksi täysipainoinen lihaton ateria, jossa on proteiinin, hiilihydraattien ja rasvojen lähteet. Kahvilat: saatavilla on enemmän kuin yksi lihaton suolainen vaihtoehto. Baarit: Jos baari tarjoaa aterioita, saatavilla on oltava lihaton vaihtoehto, joka vastaa lihaa sisältävää vaihtoehtoa (esim. ei pelkkä kulhollinen maapähkinöitä).
VESI Asiakkaille tarjolla oleva vesi on vesijohtovettä, tai jos tämä ei ole mahdollista, paikallisesti tuotettua pullovettä. Asiakkaille tarjolla oleva vesi on oletusarvoisesti vesijohtovettä. Pullovesi vaikuttaa ympäristöön tuotannon eri vaiheissa: pakkaamisessa, kuljetuksessa ja pakkausten kierrätyksessä tai hävittämisessä. Jos paikallinen vesijohtovesi ei kuitenkaan ole terveellistä ja juomakelpoista, pulloveden on oltava mahdollisimman paikallista.
LAPSET Jos lapsille on oma ruokalista, terveellisiä vaihtoehtoja on saatavilla. Jos lapsille on oma ruokalista, terveellisiä vaihtoehtoja on saatavilla tai on mahdollista tilata pienempi annos tavallisen ruokalistan terveellisistä vaihtoehdoista. Terveellinen vaihtoehto tarkoittaa vähemmän lihaa ja maitotuotteita ja enemmän hedelmiä ja vihanneksia, vähemmän suolaa ja sokeria ja enemmän hyviä ravinteita, vähemmän jalostettuja elintarvikkeita ja enemmän tuoreita tuotteita.
TUOTTEET Luomumerkittyjä, reilun kaupan merkillä varustettuja tai luotettavalla ympäristömerkillä varustettuja tuotteita on saatavilla, tuotteet on merkitty selkeästi ja ne ovat asiakkaiden näkyvillä. Ravintola/kahvila/baari tarjoaa vähintään yhden vaihtoehdon, jonka pääainesosilla on sertifiointi (ympäristömerkki, luomumerkki tai reilun kaupan merkki), ja nämä tuotteet on merkitty selkeästi. Jos ravintola/baari/kahvila tulostaa ruokalistansa, merkit voidaan lisätä tulostettaviin versioihin tai ne voidaan ilmaista asiakkaille opasteilla. Luonnonmukaisella elintarviketuotannolla on havaittu olevan parempi pitkäaikainen vaikutus ympäristöön kuin ei-luonnonmukaisilla elintarvikkeilla. Luonnonmukainen tuotanto parantaa maaperän kuntoa, mikä tarkoittaa, että maaperä sitoo paremmin hiiltä. Sillä on myös myönteinen vaikutus ympäröiviin vesistöihin ja biodiversiteettiin.
KALAT JA ÄYRIÄISET Jos kalaa ja äyriäisiä tarjoillaan, ne ovat 100-prosenttisesti sertifioituja. Kestävän kehityksen mukaisten kala- ja äyriäistuotteiden valitseminen auttaa torjumaan valtameriemme liikakalastusta ja minimoimaan sen ympäristövaikutukset. Ravintola käyttää ainoastaan kala- ja äyriäislajeja, joissa on seuraava merkintä: MSC-sertifioitu www.msc.org/standards-and-certification/fisheries-standard ASC (kasvatetut kalat ja äyriäiset) www.asc-aqua.org/ "Best Choice" -tuote Seafood Watch -järjestön kestävyysstandardien mukaisesti. www.seafoodwatch.org/recommendations
KAHVI JA TEE Jos kahvia ja/tai teetä tarjoillaan, se on 100-prosenttisesti ympäristömerkittyä. Esimerkkejä kahvin ja teen luotettavista ympäristömerkeistä: UTZ-sertifikaatti https://utz.org/ Rainforest Alliance Certificate https://www.rainforest-alliance.org/ Reilun kaupan merkki https://www.fairtrade.net/

Ilmastomyönteisyys

KÄYTÄNTÖ Käytössä on kestävän kehityksen käytäntö/ohjelma tai ympäristöohjelma/-sertifiointi, ja se on asiakkaiden saatavilla. Käytäntö kattaa sekä yhteiskuntaa että ympäristöä koskevat aiheet, ja vastuut on määritetty organisaatiossa. Toiminnan ja suoritusten seuraamiseen on olemassa rutiinit. Tietoja ohjelmasta löytyy esim. yrityksen nettisivuilta tai tiedot ovat muulla tavoin asiakkaiden saatavilla.
KIERRÄTYS Kaikki kauppakeskuksen jätehuoltovaatimukset täytetään ja oleelliset jätteet lajitellaan kierrätystä varten. Jakeet: pahvi/paperi, muovi, puu, metalli, lasi/keramiikka, biojäte, vaarallinen jäte ja muut jätteet
JÄTTEET Yrityksellä on suunnitelma jätteen määrän minimoimiseksi ja kierrätyksen lisäämiseksi, ja yritys seuraa näiden toteutumista. Yritys pyrkii aktiivisesti löytämään uusia tapoja vähentää jätteen määrää, sillä on suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi ja se seuraa toteutumista esim. valvomalla, kuinka usein jäteastiat tyhjennetään.
ENERGIA Yrityksellä on mitattavissa oleva suunnitelma energiankulutuksen vähentämiseksi. Energiankulutuksen vähentämisen suunnitelmaa seurataan määrällisesti ja valvotaan, ja se sisältää perusasiat, kuten energiatehokkaiden varusteiden ja kodinkoneiden valitseminen sekä energiatehokkaiden prosessien ja menettelyjen laatiminen.
VALAISTUS Valaistuksena käytetään led-lamppuja tai muita vastaavia energiaa säästäviä vaihtoehtoja. Led-lamppujen sijaan voidaan käyttää esimerkiksi energiansäästölamppuja.
ASTIAT Kertakäyttöastioiden (lautaset, kupit, aterimet tai muut astiat) käyttö on minimoitu (*poikkeuksena COVID-19-määräykset). Jos kertakäyttöastioita käytetään, ne ovat biohajoavia, ne on valmistettu kierrätysmateriaaleista tai niissä on luotettava ympäristömerkki. Ne kierrätetään asianmukaisesti: asiakkailla on mahdollisuus laittaa ne suoraan asianmukaisiin jäteastioihin tai henkilökunta lajittelee palautetut kertakäyttöastiat.
SÄHKÖ Käytetty sähkö on kokonaan peräisin uusiutuvista lähteistä. Uusiutuvia lähteitä ovat tuuli, aurinko, vesivoima, biopolttoaineet, hydroterminen ja merienergia (aalto- ja vuorovesienergia) ja geoterminen energia (fossiilisia polttoaineita tai ydinenergiaa ei käytetä). Sähköntoimittajalla on uusiutuvan energian sertifikaatti. Sähkösopimus voi olla kumppanin oma, tai kauppakeskus tarjoaa sähkön kumppanille.
SCIENCE BASED TARGETS Toimija on määrittänyt Science Based Targets -aloitteen ja vuoden 2015 Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset tavoitteet. https://sciencebasedtargets.org/
ASIAKKAIDEN JÄTELAJITTELU Toimija antaa asiakkaille mahdollisuuden lajitella jätteet tiloissa tarjoamalla eri jäteastiat eri jätevirroille, ja tämä viestitään asiakkaille selkeästi. Toimija antaa asiakkaille mahdollisuuden lajitella jätteet ja kannustaa heitä siihen tarjoamalla eri jäteastiat eri jätevirroille kauppakeskuksen mahdollisuuksien mukaan. Tämä viestitään asiakkaille selkeästi. Ravintola huolehtii siitä, että asiakkaiden jäteastioiden jätteet lajitellaan sen jälkeen asianmukaisesti lopullista jätteiden keräystä varten.
SIIVOUS Käytössä on ainoastaan siivoustuotteita, joilla on luotettava ympäristömerkki. Siivousvälineitä ja -tuotteita käytetään siten, että energian- ja vedenkulutus vähenee. Jätteen muodostuminen minimoidaan ja jätteet lajitellaan oikein kauppakeskuksen ohjeiden mukaisesti. On varmistettava, että kaikki siivouksen yhteydessä käytetyt kemikaalit noudattavat kansallisia ja paikallisia vaatimuksia, ja rekisteröimättömien tuotteiden tai kemikaalien käyttöä ei sallita. Suositeltuja ympäristömerkkejä siivoukseen: Grean Seal -ympäristömerkki, EU-ympäristömerkki, GECA-standardit, Environmental Choice Program, China Environmental Labelling ja China Ecolabelling. Jos siivous on ulkoistettu, ylläolevat asiat on tarkistettava. Lyhytaikaiset poikkeukset esim. COVID-19-tilanteen takia hyväksytään.
BIODIVERSITEETTI Toimijalla on suunnitelma biodiversiteetin suojelemiseksi ja edistämiseksi. Biodiversiteetin suojelua ja edistämistä koskeva suunnitelma voi sisältää esimerkiksi linnunpönttöjen, lepakonpönttöjen, hyönteishotellien tai mehiläispesien asettamista, tietyn värisen ulkovalaistuksen käyttämistä hyönteisten ja muiden lajien suojelemiseksi tai paikallisten viljely- ja luonnonalueiden suojelemista.

Avoimuus ja oikeudenmukaisuus

IHMISOIKEUDET Liiketoimintaa harjoitetaan laillisesti ja rehellisesti. Yritys noudattaa YK:n ihmisoikeuksien julistusta kaikessa toiminnassaan. YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen periaatteita sovelletaan aktiivisesti kaikessa yrityksen toiminnassa. Tämä tarkoittaa, että kunnioitetaan kaikkien yksilöiden oikeutta vapauteen, tasa-arvoon, oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan, ja pyritään aktiivisesti kohti maailmaa, jossa näitä toteutetaan kaikkialla tuotantoketjussa. Yhdistyneillä kansakunnilla on valtioille ja yrityksille erillinen ohje "YK:n liike-elämän ja ihmisoikeuksien perusperiaatteet" liiketoiminnassa tapahtuvien ihmisoikeusloukkauksien estämiseen, käsittelyyn ja korjaamiseen. Yrityksen toiminnassa noudatetaan II pilarin periaatteita (sivut 13–26), joiden mukaan yritykset ovat vastuussa ihmisoikeuksien kunnioittamisesta: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf YK:n ihmisoikeuksien julistus ja yrityksen suhde siihen löytyvät yleensä esim. yrityksen toimintaohjeesta, kestävän kehityksen raporteista tai strategiasta.
TERVEYS JA TURVALLISUUS Työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta suojellaan. Työntekijöillä on kohtuulliset työajat, lepotaukoja työpäivän aikana, vapaa-aikaa ja vastuullinen palkkaus. Kaikkia työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvia riskejä hallitaan asianmukaisesti, ja yritys/toimija tarjoaa turvallisuutta ja terveyttä koskevat ohjeet. Työntekijöillä on esimerkiksi vaaditut turvallisuusvarusteet ja työvälineet, ja tila on turvallinen. Pandemian aikana terveyden suojelu sisältää esim. käsidesin ja maskien tarjoamisen työntekijöille. Työntekijöillä on kohtuulliset työajat (lain mukaisesti), lepotaukoja työpäivän aikana, säännöllisesti vapaa-aikaa ja vastuullinen palkkaus (lain mukaisesti).
ESTEETTÖMYYS Toimijan tila on täysin esteetön ja tietoja tilojen esteettömyydestä on selkeästi saatavilla Esteettömyys on tärkeä osa avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta. Toimijan tila on esteetön ja esteettömyyttä koskevat tiedot ovat helposti saatavilla. Jos tilassa on esimerkiksi portaita, siirrettäviä ramppeja on käytettävissä. Henkilökunta on valmis auttamaan apua tarvitsevia, esimerkiksi antamalla tuotteet, jotka ovat korkeammilla hyllyillä.
LEPO Toimijalla on työntekijöille lepo- ja virkistystilat. Virkistystilojen on oltava helposti käytettävissä työntekijöiden taukojen aikana (esim. varmistamalla, että tauot ovat riittävän pitkiä, jotta työntekijät ehtivät tiloihin).
HYVINVOINTI Toimija edistää aktiivisesti työntekijöiden hyvinvointia. Esimerkkejä tästä ovat työterveyden, harrastusmahdollisuuksien (esim. pääsy kuntosalille) tai pidennetyn äitiysloman/-avustuksen tarjoaminen tai työkalujen ja tuen tarjoaminen taitojen kehittämiseen.
TASA-ARVO Toimija edistää aktiivisesti ja näkyvästi tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä. Asiakkaille ja henkilökunnalle on selkeät ohjeet sopimattomasta käytöksestä ilmoittamiseen ja sen käsittelyyn. Henkilökunnalla on ohjeet siihen, miten sekä asiakkaiden että henkilökunnan on reagoitava, jos tiloissa havaitaan sopimatonta käytöstä, kuten seksuaalista häirintää, homofobista käytöstä tai muuta syrjivää käytöstä. Näiden ohjeiden on oltava selkeästi asiakkaiden näkyvillä ja niistä on kerrottava uusille työntekijöille (esim. alihankkijoille ja määräaikaiselle henkilökunnalle) osana uusien työntekijöiden perehdytystä. Riittää, että asiakkaita esimerkiksi pyydetään ilmoittamaan henkilökunnalle, jos he havaitsevat sopimatonta käytöstä tiloissa.
TYÖNTEKIJÖIDEN OIKEUDET Työntekijöille kerrotaan heidän oikeuksistaan ja vastuistaan. Jokaisella työntekijällä on oikeus tulla kohdelluksi tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti työpaikalla. Tämän varmistamiseksi kaikkien työntekijöiden on tunnettava oikeutensa ja vastuunsa. Kun käytössä on menettely, jolla varmistetaan läpinäkyvä ja asianmukainen tiedonkulku työntekijöille heidän oikeuksistaan ja vastuistaan, työntekijöiden on helpompi toimia turvallisesti ja asianmukaisesti ja suojella oikeuksiaan työpaikalla.
VALITUKSET Käytössä on valitusmekanismi, joka on työntekijöiden tiedossa ja jonka avulla he voivat tehdä valituksia tai ilmoittaa huolenaiheista ilman pelkoa kostosta. Asianmukainen valitusmekanismi tukee työntekijöiden oikeutta vaikuttaa työskentelyprosessiin ja auttaa varmistamaan työntekijöiden nimettömyyden, jotta he voivat olla varmoja, että se ei vaikuta heidän työelämäänsä ja että he voivat ilmaista huolensa vapaasti.
SUKUPUOLTEN VÄLISET PALKKAEROT Sukupuolten väliset palkkaerot on arvioitu ja toimiin mahdollisten erojen poistamiseen on ryhdytty. On tärkeää varmistaa, että työntekijöihin ei kohdistu minkäänlaista syrjintää, ja monimuotoisuus sekä osallistavuus on turvattu työpaikalla. Sukupuolten välisten palkkaerojen poistaminen on keskeisen tärkeää oikeudenmukaisuuden ja osallistavuuden kannalta sekä myös siksi, että naisia ei uhkaa köyhyys pelkästään heidän sukupuolensa takia.
OSALLISTAVUUS Toimija työllistää vaikeasti työllistyviä henkilöitä. Heitä voivat olla esimerkiksi pitkäaikaistyöttömät ja kehitysvammaiset. Todellinen työllistyminen on tässä tärkeää. Näillä henkilöillä on oltava työsopimukset ja heille on maksettava työnteosta. Työosuusrahan ei katsota olevan palkkaa. Eri maissa on erilaisia tukijärjestelmiä tätä varten esim. paikallishallinnon tasolla.
EDULLISUUS Paikallisyhteisöä tuetaan erikoistarjouksilla, joita on saatavilla tietyille kohderyhmille tiettyinä aikoina. Esimerkiksi opiskelijoita tai työttömiä voidaan tukea alennuksilla tai tarjouksi Tarjoukset ja alennukset kohdistetaan heikoimmassa asemassa oleville ryhmille, joilla ei muutoin välttämättä olisi mahdollisuutta hankkia kyseisiä tuotteita. Näitä ryhmiä saattavat olla esimerkiksi eläkeläiset, työttömät tai opiskelijat.
TERVEYS JA TURVALLISUUS Terveys ja turvallisuus on otettu huomioon kävijäkokemuksessa. Toimija seuraa ja noudattaa voimassa olevia virallisia ohjeita ja viestii niistä selkeästi asiakkaille. Pandemian aikana tämä sisältää esim. sen, että tarjotaan käsidesiä, annetaan asiakkaille mahdollisuus pitää etäisyyttä ja rajoitetaan asiakkaiden määrää tilassa. Henkilökunta varmistaa, että ohjeita noudatetaan.
YHTEISÖ Toimijalla on ohjelma/suunnitelma, jolla tuetaan ja osallistetaan paikallisyhteisöä ja/tai toimija osallistuu kauppakeskuksen tarjoamiin paikallisyhteisöä tukeviin aktiviteetteihin ja tapahtumiin aktiivisesti. Tällaisia voivat olla yleishyödyllinen toiminta tai hyväntekeväisyys. Toimija voi tarjota myös itse paikallisille ihmisille pääsyn erilaisiin ohjelmiin, joilla voi kehittää erilaisia taitoja ja osaamista.
LÄPINÄKYVYYS Tuotantoketjujen läpinäkyvyyttä edistetään seuraavasti: Päivitetty luettelo kaikista ensimmäisen tason toimittajista on julkaistu nettisivulla ja se on julkisesti saatavilla. Läpinäkyvyyden kehittämiseksi on laadittu suunnitelma myös toisen tason toimittajien osalta. Tuotteiden alkuperä ja tuotantovaiheet määrittävät suurelta osin sen, kuinka hyvin ne vastaavat kestävää kehitystä. Kun valmistuksen toimitusketju on läpinäkyvä, on helpompi tunnistaa, arvioida ja välttää ekologiset ja ihmisoikeuksiin liittyvät vaikutukset. Läpinäkyvyyteen liittyviä ohjeita on esim. Transparency Pledge -sitoumuksen nettisivuilla: https://transparencypledge.org/the-pledge.
PAIKALLISUUS Toimija myy paikallisesti tai alueellisesti tuotettuja tuotteita ja ne on helppo tunnistaa. Vaikka paikallinen tuotanto ei aina ole ilmastoystävällisempää kuin tuotteiden tuottaminen kauempana, paikallisen tuotannon tukeminen on tärkeää yhteiskunnallisen kestävyyden ja paikallistalouksien kannalta. Paikallisen ja alueellisen määritelmä vaihtelee eri paikoissa, mutta 0–200 kilometrin etäisyys tarkoittaa yleensä alueellisuutta. Asiakkaan on helppo löytää paikallisesti tuotettuja tuotteita kaikista tuoteryhmistä (tuotteita mainostetaan liikkeessä esim. esillepanon tai opasteiden avulla).
YHTEISKUNNALLISET YRITYKSET Toimija tekee yhteistyötä yhteiskunnallisten yritysten kanssa. Yhteiskunnallinen yritys on yhteisötalouden toimija, jonka päätavoitteena on yhteiskunnallinen vaikuttaminen voiton hankkimisen (omistajille tai osakkaille) sijaan. Se tarjoaa tuotteita ja palveluja markkinoille innovatiivisesti, ja käyttää voittonsa pääosin yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamiseen. Esimerkkejä yhteiskunnallisten yritysten tyypeistä: ompelu, räätälöinti, korjaukset, muokkaukset, siivous, pesulapalvelut, jätehuolto ja kierrätys, toimitilojen hallinta, puutarhanhoito/maisemanhoito.
OSALLISTAVUUS Ruokalistan valikoima kattaa eri ruokavaliot. Asiakkaiden erityisruokavaliot otetaan huomioon, esimerkiksi tarjoamalla laktoosittomia ja gluteenittomia vaihtoehtoja.

Palvelut

Terveellinen ja kestävä arki

VIESTINTÄ Toimija mainostaa palvelujaan, joiden avulla asiakkaat voivat valita terveellisemmän ja kestävämmän elämäntavan, ja kertoo kestävään kehitykseen liittyvästä työstään. Toimija mainostaa palvelujaan, joiden avulla asiakkaat voivat valita terveellisemmän ja kestävämmän elämäntavan, esim. edistää terveyttä ja hyvinvointia, vähentää energian, veden tai luonnonvarojen käyttöä, vähentää jätteen määrää, välttää kestämätöntä kulutusta ja edistää kiertotaloutta. Henkilökunta pystyy kertomaan tarjoamiensa palvelujen terveys- ja kestävyysnäkökulmista, ja johto varmistaa, että henkilökunnalla on riittävä terveyttä ja kestävää kehitystä koskeva osaaminen, esimerkiksi järjestämällä henkilökunnalle koulutusta. Sen lisäksi, että toimija käyttää kestävämmin tuotettuja tuotteita palveluissaan, toimija viestii muista vastuullisuustoimistaan esimerkiksi nettisivuilla tai sosiaalisessa mediassa.
MUOVI Jos tuotteita myydään, toimija kannustaa asiakkaita käyttämään kestokasseja. Kertakäyttökassien käyttö tuottaa huomattavan määrän tarpeetonta jätettä. Erityisesti jokien ja valtamerien muovijäte on iso ongelma. Toimija kannustaa asiakkaita käyttämään kestokasseja eikä kertakäyttökassia anneta oletusarvoisesti.
Kertakäyttökassien käyttö tuottaa huomattavan määrän tarpeetonta jätettä. Erityisesti jokien ja valtamerien muovijäte on iso ongelma. Toimija kannustaa asiakkaita käyttämään kestokasseja eikä kertakäyttökassia anneta oletusarvoisesti. Jos asiakas tarvitsee kassin, paperikasseja voidaan antaa maksutta, mutta jos toimija käyttää muovikasseja, asiakkaiden on maksettava niistä. Muovikassien maksullisuus vähentää muovikassien käyttöä.
TUOTTEET Vähintään 30 prosentilla palvelun tarjoamiseen käytetyistä tuotteista on luotettava ympäristömerkki. Esimerkiksi kampaamoissa ja kauneushoitoloissa tämä tarkoittaa ympäristömerkittyjen kosmetiikkatuotteiden ja hiusvärien käyttämistä.
HANKINTA On mahdollista lainata/vuokrata tuotteita ja/tai ostaa käytettyjä tuotteita. Tuotteiden ostamisen lisäksi tai sen sijaan on mahdollista lainata tai vuokrata tuotteita tietyksi ajaksi määritettyjen sääntöjen mukaisesti. Toimijalla on sen lisäksi tai sen sijaan käytettyjen tuotteiden mallisto tai vaihtopaikka.
KIERRÄTYS Toimija ottaa takaisin tuotteita, joita ei enää käytetä, ja korjaa/muokkaa/uudistaa niitä tai lähettää materiaalit korjattaviksi/uudistettaviksi/kierrätykseen. Toimija ottaa takaisin tuotteita, joita ei enää käytetä, kuten sähkölaitteita ja vaatteita, ja uudistaa niitä, korjauttaa ja/tai muokkauttaa niitä, kierrättää kaikki materiaalit tai lähettää ne kolmansille osapuolille uudistettaviksi.
HOITO Liikkeellä on korjauspalvelu ja/tai mahdollisuus personoida/päivittää nykyinen tuote Tuotteen elinkaaren pidentäminen säästää luonnonvaroja ja estää mahdollisen jätteen syntymistä. Toimijalla voi olla korjauspalveluita (esim. sähkölaitteet, vaatteet, kalusteet jne.) ja/tai kumppani myy lisämyyntituotteita tai tuotteiden muokkausta (esim. uusi sohvanpäällinen uuden sohvan sijaan, paikkaus uuden takin sijaan, uudet tuolinjalat uuden tuolin sijaan jne.).

Ilmastomyönteisyys

KÄYTÄNTÖ Käytössä on kestävän kehityksen käytäntö/ohjelma tai ympäristöohjelma/-sertifiointi, ja se on asiakkaiden saatavilla. Käytäntö kattaa sekä yhteiskuntaa että ympäristöä koskevat aiheet, ja vastuut on määritetty organisaatiossa. Toiminnan ja suoritusten seuraamiseen on olemassa rutiinit. Tietoja ohjelmasta löytyy esim. yrityksen nettisivuilta tai tiedot ovat muulla tavoin asiakkaiden saatavilla.
KIERRÄTYS Kaikki kauppakeskuksen jätehuoltovaatimukset täytetään ja oleelliset jätteet lajitellaan kierrätystä varten. Jakeet: pahvi/paperi, muovi, puu, metalli, lasi/keramiikka, biojäte, vaarallinen jäte ja muut jätteet
JÄTTEET Yrityksellä on suunnitelma jätteen määrän minimoimiseksi ja kierrätyksen lisäämiseksi, ja yritys seuraa näiden toteutumista. Yritys pyrkii aktiivisesti löytämään uusia tapoja vähentää jätteen määrää, sillä on suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi ja se seuraa toteutumista esim. valvomalla, kuinka usein jäteastiat tyhjennetään.
ENERGIA Yrityksellä on mitattavissa oleva suunnitelma energiankulutuksen vähentämiseksi. Energiankulutuksen vähentämisen suunnitelmaa seurataan määrällisesti ja valvotaan, ja se sisältää perusasiat, kuten energiatehokkaiden varusteiden ja kodinkoneiden valitseminen sekä energiatehokkaiden prosessien ja menettelyjen laatiminen.
VALAISTUS Valaistuksena käytetään led-lamppuja tai muita vastaavia energiaa säästäviä vaihtoehtoja. Led-lamppujen sijaan voidaan käyttää esimerkiksi energiansäästölamppuja.
SIIVOUS Käytössä on ainoastaan siivoustuotteita, joilla on luotettava ympäristömerkki. Siivousvälineitä ja -tuotteita käytetään siten, että energian- ja vedenkulutus vähenee. Jätteen muodostuminen minimoidaan ja jätteet lajitellaan oikein kauppakeskuksen ohjeiden mukaisesti. On varmistettava, että kaikki siivouksen yhteydessä käytetyt kemikaalit noudattavat kansallisia ja paikallisia vaatimuksia, ja rekisteröimättömien tuotteiden tai kemikaalien käyttöä ei sallita. Suositeltuja ympäristömerkkejä siivoukseen: Grean Seal -ympäristömerkki, EU-ympäristömerkki, GECA-standardit, Environmental Choice Program, China Environmental Labelling ja China Ecolabelling. Jos siivous on ulkoistettu, ylläolevat asiat on tarkistettava. Lyhytaikaiset poikkeukset esim. COVID-19-tilanteen takia hyväksytään.
SÄHKÖ Käytetty sähkö on kokonaan peräisin uusiutuvista lähteistä. Uusiutuvia lähteitä ovat tuuli, aurinko, vesivoima, biopolttoaineet, hydroterminen ja merienergia (aalto- ja vuorovesienergia) ja geoterminen energia (fossiilisia polttoaineita tai ydinenergiaa ei käytetä). Sähköntoimittajalla on uusiutuvan energian sertifikaatti. Sähkösopimus voi olla kumppanin oma, tai kauppakeskus tarjoaa sähkön kumppanille.
SCIENCE BASED TARGETS Toimija on määrittänyt Science Based Targets -aloitteen ja vuoden 2015 Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset tavoitteet. https://sciencebasedtargets.org/
MYYMÄTTÖMÄT TUOTTEET Myymättömiä tuotteita ei heitetä pois. Tuotteet, joita ei myyty, lahjoitetaan vapaaehtoissektorin toimijalle, myydään suoraan asiakkaalle alennettuun hintaan (joko liikkeestä tai tehtaanmyymälän kautta), uudistetaan tai kierrätetään niin, että materiaalit voidaan käyttää uudelleen.
BIODIVERSITEETTI Liikkeellä on suunnitelma biodiversiteetin suojelemiseksi ja edistämiseksi. Biodiversiteetin suojelua ja edistämistä koskeva suunnitelma voi sisältää esimerkiksi linnunpönttöjen, lepakonpönttöjen, hyönteishotellien tai mehiläispesien asettamista, tietyn värisen ulkovalaistuksen käyttämistä hyönteisten ja muiden lajien suojelemiseksi tai paikallisten viljely- ja luonnonalueiden suojelemista.

Avoimuus ja oikeudenmukaisuus

IHMISOIKEUDET Liiketoimintaa harjoitetaan laillisesti ja rehellisesti. Yritys noudattaa YK:n ihmisoikeuksien julistusta kaikessa toiminnassaan. YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen periaatteita sovelletaan aktiivisesti kaikessa yrityksen toiminnassa. Tämä tarkoittaa, että kunnioitetaan kaikkien yksilöiden oikeutta vapauteen, tasa-arvoon, oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan, ja pyritään aktiivisesti kohti maailmaa, jossa näitä toteutetaan kaikkialla tuotantoketjussa. Yhdistyneillä kansakunnilla on valtioille ja yrityksille erillinen ohje "YK:n liike-elämän ja ihmisoikeuksien perusperiaatteet" liiketoiminnassa tapahtuvien ihmisoikeusloukkauksien estämiseen, käsittelyyn ja korjaamiseen. Yrityksen toiminnassa noudatetaan II pilarin periaatteita (sivut 13–26), joiden mukaan yritykset ovat vastuussa ihmisoikeuksien kunnioittamisesta: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf YK:n ihmisoikeuksien julistus ja yrityksen suhde siihen löytyvät yleensä esim. yrityksen toimintaohjeesta, kestävän kehityksen raporteista tai strategiasta.
TERVEYS JA TURVALLISUUS Työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta suojellaan. Työntekijöillä on kohtuulliset työajat, lepotaukoja työpäivän aikana, vapaa-aikaa ja vastuullinen palkkaus. Kaikkia työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvia riskejä hallitaan asianmukaisesti, ja yritys/toimija tarjoaa turvallisuutta ja terveyttä koskevat ohjeet. Työntekijöillä on esimerkiksi vaaditut turvallisuusvarusteet ja työvälineet, ja tila on turvallinen. Pandemian aikana terveyden suojelu sisältää esim. käsidesin ja maskien tarjoamisen työntekijöille. Työntekijöillä on kohtuulliset työajat (lain mukaisesti), lepotaukoja työpäivän aikana, säännöllisesti vapaa-aikaa ja vastuullinen palkkaus (lain mukaisesti).
ESTEETTÖMYYS Toimijan tila on täysin esteetön ja tietoja tilojen esteettömyydestä on selkeästi saatavilla. Esteettömyys on tärkeä osa avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta. Toimijan tila on esteetön ja esteettömyyttä koskevat tiedot ovat helposti saatavilla. Jos tilassa on esimerkiksi portaita, siirrettäviä ramppeja on käytettävissä. Henkilökunta on valmis auttamaan apua tarvitsevia, esimerkiksi antamalla tuotteet, jotka ovat korkeammilla hyllyillä.
LEPO Toimijalla on työntekijöille lepo- ja virkistystilat. Virkistystilojen on oltava helposti käytettävissä työntekijöiden taukojen aikana (esim. varmistamalla, että tauot ovat riittävän pitkiä, jotta työntekijät ehtivät tiloihin).
HYVINVOINTI Toimija edistää aktiivisesti työntekijöiden hyvinvointia. Esimerkkejä tästä ovat työterveyden, harrastusmahdollisuuksien (esim. pääsy kuntosalille) tai pidennetyn äitiysloman/-avustuksen tarjoaminen tai työkalujen ja tuen tarjoaminen taitojen kehittämiseen.
TASA-ARVO Toimija edistää aktiivisesti ja näkyvästi tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä. Asiakkaille ja henkilökunnalle on selkeät ohjeet sopimattomasta käytöksestä ilmoittamiseen ja sen käsittelyyn. Henkilökunnalla on ohjeet siihen, miten sekä asiakkaiden että henkilökunnan on reagoitava, jos tiloissa havaitaan sopimatonta käytöstä, kuten seksuaalista häirintää, homofobista käytöstä tai muuta syrjivää käytöstä. Näiden ohjeiden on oltava selkeästi asiakkaiden näkyvillä ja niistä on kerrottava uusille työntekijöille (esim. alihankkijoille ja määräaikaiselle henkilökunnalle) osana uusien työntekijöiden perehdytystä. Riittää, että asiakkaita esimerkiksi pyydetään ilmoittamaan henkilökunnalle, jos he havaitsevat sopimatonta käytöstä tiloissa.
TYÖNTEKIJÖIDEN OIKEUDET Työntekijöille kerrotaan heidän oikeuksistaan ja vastuistaan. Jokaisella työntekijällä on oikeus tulla kohdelluksi tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti työpaikalla. Tämän varmistamiseksi kaikkien työntekijöiden on tunnettava oikeutensa ja vastuunsa. Kun käytössä on menettely, jolla varmistetaan läpinäkyvä ja asianmukainen tiedonkulku työntekijöille heidän oikeuksistaan ja vastuistaan, työntekijöiden on helpompi toimia turvallisesti ja asianmukaisesti ja suojella oikeuksiaan työpaikalla.
VALITUS Käytössä on valitusmekanismi, joka on työntekijöiden tiedossa ja jonka avulla he voivat tehdä valituksia tai ilmoittaa huolenaiheista ilman pelkoa kostosta. Asianmukainen valitusmekanismi tukee työntekijöiden oikeutta vaikuttaa työskentelyprosessiin ja auttaa varmistamaan työntekijöiden nimettömyyden, jotta he voivat olla varmoja, että se ei vaikuta heidän työelämäänsä ja että he voivat ilmaista huolensa vapaasti.
SUKUPUOLTEN VÄLISET PALKKAEROT Sukupuolten väliset palkkaerot on arvioitu ja toimiin mahdollisten erojen poistamiseen on ryhdytty. On tärkeää varmistaa, että työntekijöihin ei kohdistu minkäänlaista syrjintää, ja monimuotoisuus sekä osallistavuus on turvattu työpaikalla. Sukupuolten välisten palkkaerojen poistaminen on keskeisen tärkeää oikeudenmukaisuuden ja osallistavuuden kannalta sekä myös siksi, että naisia ei uhkaa köyhyys pelkästään heidän sukupuolensa takia.
OSALLISTAVUUS Toimija työllistää vaikeasti työllistyviä henkilöitä. Heitä voivat olla esimerkiksi pitkäaikaistyöttömät ja kehitysvammaiset. Todellinen työllistyminen on tässä tärkeää. Näillä henkilöillä on oltava työsopimukset ja heille on maksettava työnteosta. Työosuusrahan ei katsota olevan palkkaa. Eri maissa on erilaisia tukijärjestelmiä tätä varten esim. paikallishallinnon tasolla.
EDULLISUUS Paikallisyhteisöä tuetaan erikoistarjouksilla, joita on saatavilla tietyille kohderyhmille tiettyinä aikoina. Esimerkiksi opiskelijoita tai työttömiä voidaan tukea alennuksilla tai tarjouksilla. Tarjoukset ja alennukset kohdistetaan heikoimmassa asemassa oleville ryhmille, joilla ei muutoin välttämättä olisi mahdollisuutta hankkia kyseisiä tuotteita. Näitä ryhmiä saattavat olla esimerkiksi eläkeläiset, työttömät tai opiskelijat.
TERVEYS JA TURVALLISUUS Terveys ja turvallisuus on otettu huomioon kävijäkokemuksessa. Toimija seuraa ja noudattaa voimassa olevia virallisia ohjeita ja viestii niistä selkeästi asiakkaille. Toimija seuraa virallisia ohjeita, viestii niistä selkeästi ja ryhtyy kaikkiin toimiin, jotka vaaditaan asiakkaiden turvallisuuden ja terveyden suojelemiseksi. Pandemian aikana tämä sisältää esim. sen, että tarjotaan käsidesiä, annetaan asiakkaille mahdollisuus pitää etäisyyttä ja rajoitetaan asiakkaiden määrää tilassa. Henkilökunta varmistaa, että ohjeita noudatetaan.
YHTEISÖ Toimijalla on ohjelma/suunnitelma, jolla tuetaan ja osallistetaan paikallisyhteisöä ja/tai toimija osallistuu kauppakeskuksen tarjoamiin paikallisyhteisöä tukeviin aktiviteetteihin ja tapahtumiin aktiivisesti. Tällaisia voivat olla yleishyödyllinen toiminta tai hyväntekeväisyys. Toimija voi tarjota myös itse paikallisille ihmisille pääsyn erilaisiin ohjelmiin, joilla voi kehittää erilaisia taitoja ja osaamista.
PAIKALLISUUS Toimija myy paikallisesti tai alueellisesti tuotettuja tuotteita ja ne on helppo tunnistaa. Vaikka paikallinen tuotanto ei aina ole ilmastoystävällisempää kuin tuotteiden tuottaminen kauempana, paikallisen tuotannon tukeminen on tärkeää yhteiskunnallisen kestävyyden ja paikallistalouksien kannalta. Paikallisen ja alueellisen määritelmä vaihtelee eri paikoissa, mutta 0–200 kilometrin etäisyys tarkoittaa yleensä alueellisuutta. Asiakkaan on helppo löytää paikallisesti tuotettuja tuotteita kaikista tuoteryhmistä (tuotteita mainostetaan liikkeessä esim. esillepanon tai opasteiden avulla).
YHTEISKUNNALLISET YRITYKSET Toimija tekee yhteistyötä yhteiskunnallisten yritysten kanssa. Yhteiskunnallinen yritys on yhteisötalouden toimija, jonka päätavoitteena on yhteiskunnallinen vaikuttaminen voiton hankkimisen (omistajille tai osakkaille) sijaan. Se tarjoaa tuotteita ja palveluja markkinoille innovatiivisesti, ja käyttää voittonsa pääosin yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamiseen. Esimerkkejä yhteiskunnallisten yritysten tyypeistä: ompelu, räätälöinti, korjaukset, muokkaukset, siivous, pesulapalvelut, jätehuolto ja kierrätys, toimitilojen hallinta, puutarhanhoito/maisemanhoito.

Viihde ja vapaa-aika

Terveellinen ja kestävä arki

TERVEYS Jos ruokaa tarjoillaan, sekä elintarvikkeissa että juomissa on saatavilla terveellisiä ja kestävän kehityksen mukaisia vaihtoehtoja, ja niitä mainostetaan asiakkaille. Terveellisiä vaihtoehtoja on saatavilla ja niitä mainostetaan esim. korostamalla ne ruokalistassa. Terveelliset ja kestävän kehityksen mukaiset vaihtoehdot tarkoittavat vähemmän lihaa ja maitotuotteita ja enemmän hedelmiä ja vihanneksia, vähemmän suolaa ja sokeria ja enemmän hyviä ravinteita, vähemmän jalostettuja elintarvikkeita ja enemmän tuoreita tuotteita. Elintarvikkeet on tuotettu mahdollisimman paikallisesti, uudistavien viljelymenetelmien mukaisesti ja keskittyen elintarvike-, energia- ja muovijätteen vähentämiseen.
VIESTINTÄ Toimija mainostaa kestävään kehitykseen liittyvää työtään kävijöille. Tämä voi tarkoittaa, että asiakkaille kerrotaan (esim. opasteilla) kestävään kehitykseen liittyvästä työstä ("Kiinnitämme erityistä huomiota asianmukaiseen kierrätykseen") ja heitä myös pyydetään tekemään oma osuutensa ("Auta meitä kierrättämään lajittelemalla roskat tässä"). Henkilökunta pystyy kertomaan kestävään kehitykseen liittyvästä työstä, ja johto varmistaa, että henkilökunnalla on riittävä kestävää kehitystä koskeva osaaminen, esimerkiksi järjestämällä henkilökunnalle koulutusta.
LIHATON Saatavilla on vähintään yksi monipuolinen lihaton vaihtoehto, joka on helppo tunnistaa. Lihattomalla ruoalla on pienempi ekologinen vaikutus ja sillä vältetään haitat eläinten hyvinvoinnille.
VESI Asiakkaille tarjolla oleva vesi on vesijohtovettä, tai jos tämä ei ole mahdollista, paikallisesti tuotettua pullovettä. Asiakkaille tarjolla oleva vesi on oletusarvoisesti vesijohtovettä. Pullovesi vaikuttaa ympäristöön tuotannon eri vaiheissa: pakkaamisessa, kuljetuksessa ja pakkausten kierrätyksessä tai hävittämisessä. Jos paikallinen vesijohtovesi ei kuitenkaan ole terveellistä ja juomakelpoista, pulloveden on oltava mahdollisimman paikallista.
HIILIJALANJÄLKI Toimija käyttää hiilijalanjälkilaskuria, jota valvotaan säännöllisesti, ja toimijalla on suunnitelmat hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Saatavilla on useita työkaluja, jotka laskevat keskimääräisen hiilijalanjäljen ja käyttävät siinä eri päästökertoimia.
PÄÄSTÖKOMPENSAATIO Asiakas voi kompensoida hiilijalanjälkensä päästöjä saapuessaan tai lipun ostaessaan, tai ne kompensoidaan automaattisesti. Nykyisin on olemassa monia keinoja hyvittää hiilijalanjälkeä, ja uusia tuotteita kehitetään kaiken aikaa.
TERVEELLINEN ELÄMÄNTAPA Toimijan asiakkaille tarjoamat toiminnot edistävät terveellisiä elämäntapoja esim. kannustamalla ihmisiä harrastamaan liikuntaa. Ydintoiminnot edistävät terveellisiä elämäntapoja, esim. liikuntaa. Toimijat, jotka tarjoavat esimerkiksi lasten liikuntapalveluja, voivat laajentaa toimintaansa tarjoamalla liikuntaa myös vanhemmille, jotka odottavat lapsiaan sisähuvipuistosta tai luistinradalta, tai kehittämällä uusia tapoja ottaa koko perhe mukaan toimintaan.
KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA Toiminnot innostavat kestävämpään elämäntapaan, antavat tietoja kestävämmästä elämäntavasta ja/tai edistävät kestävämpää elämäntapaa esim. kertomalla ilmastonmuutoksesta tai tarjoamalla vaihtoehtoja kestämättömälle kulutukselle. Toimijan asiakkaille tarjoamien vapaa-ajan ja viihdetoimintojen sisältö innostaa kestävämpään elämäntapaan, antaa tietoja kestävämmästä elämäntavasta ja/tai edistää kestävämpää elämäntapaa esim. kertomalla ilmastonmuutoksesta tai tarjoamalla vaihtoehtoja kestämättömälle kulutukselle. Mahdollisuuksia hyödyntää pelillisyyttä, jolla lisätään tiedotusta vapaa-ajan toimintoihin.

Ilmastomyönteisyys

KÄYTÄNTÖ Käytössä on kestävän kehityksen käytäntö/ohjelma tai ympäristöohjelma/-sertifiointi, ja se on asiakkaiden saatavilla. Käytäntö kattaa sekä yhteiskuntaa että ympäristöä koskevat aiheet, ja vastuut on määritetty organisaatiossa. Toiminnan ja suoritusten seuraamiseen on olemassa rutiinit. Tietoja ohjelmasta löytyy esim. yrityksen nettisivuilta tai tiedot ovat muulla tavoin asiakkaiden saatavilla.
KIERRÄTYS Kaikki kauppakeskuksen jätehuoltovaatimukset täytetään ja oleelliset jätteet lajitellaan kierrätystä varten. Jakeet: pahvi/paperi, muovi, puu, metalli, lasi/keramiikka, biojäte, vaarallinen jäte ja muut jätteet
JÄTTEET Yrityksellä on suunnitelma jätteen määrän minimoimiseksi ja kierrätyksen lisäämiseksi, ja yritys seuraa näiden toteutumista. Yritys pyrkii aktiivisesti löytämään uusia tapoja vähentää jätteen määrää, sillä on suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi ja se seuraa toteutumista esim. valvomalla, kuinka usein jäteastiat tyhjennetään.
ENERGIA Yrityksellä on mitattavissa oleva suunnitelma energiankulutuksen vähentämiseksi. Energiankulutuksen vähentämisen suunnitelmaa seurataan määrällisesti ja valvotaan, ja se sisältää perusasiat, kuten energiatehokkaiden varusteiden ja kodinkoneiden valitseminen sekä energiatehokkaiden prosessien ja menettelyjen laatiminen.
VALAISTUS Valaistuksena käytetään led-lamppuja tai muita vastaavia energiaa säästäviä vaihtoehtoja Led-lamppujen sijaan voidaan käyttää esimerkiksi energiansäästölamppuja.
ASTIAT Kertakäyttöastioiden (lautaset, kupit, aterimet tai muut astiat) käyttö on minimoitu (*poikkeuksena COVID-19-määräykset). Jos kertakäyttöastioita käytetään, ne ovat biohajoavia, ne on valmistettu kierrätysmateriaaleista tai niissä on luotettava ympäristömerkki. Ne kierrätetään asianmukaisesti: asiakkailla on mahdollisuus laittaa ne suoraan asianmukaisiin jäteastioihin tai henkilökunta lajittelee palautetut kertakäyttöastiat.
SÄHKÖ Käytetty sähkö on kokonaan peräisin uusiutuvista lähteistä. Uusiutuvia lähteitä ovat tuuli, aurinko, vesivoima, biopolttoaineet, hydroterminen ja merienergia (aalto- ja vuorovesienergia) ja geoterminen energia (fossiilisia polttoaineita tai ydinenergiaa ei käytetä). Sähköntoimittajalla on uusiutuvan energian sertifikaatti. Sähkösopimus voi olla kumppanin oma, tai kauppakeskus tarjoaa sähkön kumppanille.
SCIENCE BASED TARGETS Toimija on määrittänyt Science Based Targets -aloitteen ja vuoden 2015 Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset tavoitteet. https://sciencebasedtargets.org/
ASIAKKAIDEN JÄTELAJITTELU Toimija antaa asiakkaille mahdollisuuden lajitella jätteet tiloissa tarjoamalla eri jäteastiat eri jätevirroille, ja tämä viestitään asiakkaille selkeästi. Toimija antaa asiakkaille mahdollisuuden lajitella jätteet ja kannustaa heitä siihen tarjoamalla eri jäteastiat eri jätevirroille kauppakeskuksen mahdollisuuksien mukaan. Tämä viestitään asiakkaille selkeästi. Ravintola huolehtii siitä, että asiakkaiden jäteastioiden jätteet lajitellaan sen jälkeen asianmukaisesti lopullista jätteiden keräystä varten.
SIIVOUS Käytössä on ainoastaan siivoustuotteita, joilla on luotettava ympäristömerkki. Siivousvälineitä ja -tuotteita käytetään siten, että energian- ja vedenkulutus vähenee. Jätteen muodostuminen minimoidaan ja jätteet lajitellaan oikein kauppakeskuksen ohjeiden mukaisesti. On varmistettava, että kaikki siivouksen yhteydessä käytetyt kemikaalit noudattavat kansallisia ja paikallisia vaatimuksia, ja rekisteröimättömien tuotteiden tai kemikaalien käyttöä ei sallita. Suositeltuja ympäristömerkkejä siivoukseen: Grean Seal -ympäristömerkki, EU-ympäristömerkki, GECA-standardit, Environmental Choice Program, China Environmental Labelling ja China Ecolabelling. Jos siivous on ulkoistettu, ylläolevat asiat on tarkistettava. Lyhytaikaiset poikkeukset esim. COVID-19-tilanteen takia hyväksytään.
BIODIVERSITEETTI Toimijalla on suunnitelma biodiversiteetin suojelemiseksi ja edistämiseksi Biodiversiteetin suojelua ja edistämistä koskeva suunnitelma voi sisältää esimerkiksi linnunpönttöjen, lepakonpönttöjen, hyönteishotellien tai mehiläispesien asettamista, tietyn värisen ulkovalaistuksen käyttämistä hyönteisten ja muiden lajien suojelemiseksi tai paikallisten viljely- ja luonnonalueiden suojelemista.

Avoimuus ja oikeudenmukaisuus

IHMISOIKEUDET Liiketoimintaa harjoitetaan laillisesti ja rehellisesti. Yritys noudattaa YK:n ihmisoikeuksien julistusta kaikessa toiminnassaan. YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen periaatteita sovelletaan aktiivisesti kaikessa yrityksen toiminnassa. Tämä tarkoittaa, että kunnioitetaan kaikkien yksilöiden oikeutta vapauteen, tasa-arvoon, oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan, ja pyritään aktiivisesti kohti maailmaa, jossa näitä toteutetaan kaikkialla tuotantoketjussa. Yhdistyneillä kansakunnilla on valtioille ja yrityksille erillinen ohje "YK:n liike-elämän ja ihmisoikeuksien perusperiaatteet" liiketoiminnassa tapahtuvien ihmisoikeusloukkauksien estämiseen, käsittelyyn ja korjaamiseen. Yrityksen toiminnassa noudatetaan II pilarin periaatteita (sivut 13–26), joiden mukaan yritykset ovat vastuussa ihmisoikeuksien kunnioittamisesta: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf YK:n ihmisoikeuksien julistus ja yrityksen suhde siihen löytyvät yleensä esim. yrityksen toimintaohjeesta, kestävän kehityksen raporteista tai strategiasta.
TERVEYS JA TURVALLISUUS Työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta suojellaan. Työntekijöillä on kohtuulliset työajat, lepotaukoja työpäivän aikana, vapaa-aikaa ja vastuullinen palkkaus. Kaikkia työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvia riskejä hallitaan asianmukaisesti, ja yritys/toimija tarjoaa turvallisuutta ja terveyttä koskevat ohjeet. Työntekijöillä on esimerkiksi vaaditut turvallisuusvarusteet ja työvälineet, ja tila on turvallinen. Pandemian aikana terveyden suojelu sisältää esim. käsidesin ja maskien tarjoamisen työntekijöille. Työntekijöillä on kohtuulliset työajat (lain mukaisesti), lepotaukoja työpäivän aikana, säännöllisesti vapaa-aikaa ja vastuullinen palkkaus (lain mukaisesti).
ESTEETTÖMYYS Toimijan tila on täysin esteetön ja tietoja tilojen esteettömyydestä on selkeästi saatavilla. Esteettömyys on tärkeä osa avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta. Toimijan tila on esteetön ja esteettömyyttä koskevat tiedot ovat helposti saatavilla. Jos tilassa on esimerkiksi portaita, siirrettäviä ramppeja on käytettävissä. Henkilökunta on valmis auttamaan apua tarvitsevia, esimerkiksi antamalla tuotteet, jotka ovat korkeammilla hyllyillä.
LEPO Toimijalla on työntekijöille lepo- ja virkistystilat. Esteettömyys on tärkeä osa avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta. Toimijan tila on esteetön ja esteettömyyttä koskevat tiedot ovat helposti saatavilla. Jos tilassa on esimerkiksi portaita, siirrettäviä ramppeja on käytettävissä. Henkilökunta on valmis auttamaan apua tarvitsevia, esimerkiksi antamalla tuotteet, jotka ovat korkeammilla hyllyillä.
LEPO Toimijalla on työntekijöille lepo- ja virkistystilat. Virkistystilojen on oltava helposti käytettävissä työntekijöiden taukojen aikana (esim. varmistamalla, että tauot ovat riittävän pitkiä, jotta työntekijät ehtivät tiloihin).
HYVINVOINTI Toimija edistää aktiivisesti työntekijöiden hyvinvointia. Esimerkkejä tästä ovat työterveyden, harrastusmahdollisuuksien (esim. pääsy kuntosalille) tai pidennetyn äitiysloman/-avustuksen tarjoaminen tai työkalujen ja tuen tarjoaminen taitojen kehittämiseen.
TASA-ARVO Toimija edistää aktiivisesti ja näkyvästi tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä. Asiakkaille ja henkilökunnalle on selkeät ohjeet sopimattomasta käytöksestä ilmoittamiseen ja sen käsittelyyn. Henkilökunnalla on ohjeet siihen, miten sekä asiakkaiden että henkilökunnan on reagoitava, jos tiloissa havaitaan sopimatonta käytöstä, kuten seksuaalista häirintää, homofobista käytöstä tai muuta syrjivää käytöstä. Näiden ohjeiden on oltava selkeästi asiakkaiden näkyvillä ja niistä on kerrottava uusille työntekijöille (esim. alihankkijoille ja määräaikaiselle henkilökunnalle) osana uusien työntekijöiden perehdytystä. Riittää, että asiakkaita esimerkiksi pyydetään ilmoittamaan henkilökunnalle, jos he havaitsevat sopimatonta käytöstä tiloissa.
TYÖNTEKIJÖIDEN OIKEUDET Työntekijöille kerrotaan heidän oikeuksistaan ja vastuistaan. Jokaisella työntekijällä on oikeus tulla kohdelluksi tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti työpaikalla. Tämän varmistamiseksi kaikkien työntekijöiden on tunnettava oikeutensa ja vastuunsa. Kun käytössä on menettely, jolla varmistetaan läpinäkyvä ja asianmukainen tiedonkulku työntekijöille heidän oikeuksistaan ja vastuistaan, työntekijöiden on helpompi toimia turvallisesti ja asianmukaisesti ja suojella oikeuksiaan työpaikalla.
VALITUS Käytössä on valitusmekanismi, joka on työntekijöiden tiedossa ja jonka avulla he voivat tehdä valituksia tai ilmoittaa huolenaiheista ilman pelkoa kostosta. Asianmukainen valitusmekanismi tukee työntekijöiden oikeutta vaikuttaa työskentelyprosessiin ja auttaa varmistamaan työntekijöiden nimettömyyden, jotta he voivat olla varmoja, että se ei vaikuta heidän työelämäänsä ja että he voivat ilmaista huolensa vapaasti.
SUKUPUOLTEN VÄLISET PALKKAEROT Sukupuolten väliset palkkaerot on arvioitu ja toimiin mahdollisten erojen poistamiseen on ryhdytty. On tärkeää varmistaa, että työntekijöihin ei kohdistu minkäänlaista syrjintää, ja monimuotoisuus sekä osallistavuus on turvattu työpaikalla. Sukupuolten välisten palkkaerojen poistaminen on keskeisen tärkeää oikeudenmukaisuuden ja osallistavuuden kannalta sekä myös siksi, että naisia ei uhkaa köyhyys pelkästään heidän sukupuolensa takia.
OSALLISTAVUUS Toimija työllistää vaikeasti työllistyviä henkilöitä. Heitä voivat olla esimerkiksi pitkäaikaistyöttömät ja kehitysvammaiset. Todellinen työllistyminen on tässä tärkeää. Näillä henkilöillä on oltava työsopimukset ja heille on maksettava työnteosta. Työosuusrahan ei katsota olevan palkkaa. Eri maissa on erilaisia tukijärjestelmiä tätä varten esim. paikallishallinnon tasolla.
EDULLISUUS Paikallisyhteisöä tuetaan erikoistarjouksilla, joita on saatavilla tietyille kohderyhmille tiettyinä aikoina. Esimerkiksi opiskelijoita tai työttömiä voidaan tukea alennuksilla tai tarjouksi Tarjoukset ja alennukset kohdistetaan heikoimmassa asemassa oleville ryhmille, joilla ei muutoin välttämättä olisi mahdollisuutta hankkia kyseisiä tuotteita. Näitä ryhmiä saattavat olla esimerkiksi eläkeläiset, työttömät tai opiskelijat.
TERVEYS JA TURVALLISUUS Terveys ja turvallisuus on otettu huomioon kävijäkokemuksessa. Toimija seuraa ja noudattaa voimassa olevia virallisia ohjeita ja viestii niistä selkeästi asiakkaille. Toimija seuraa virallisia ohjeita, viestii niistä selkeästi ja ryhtyy kaikkiin toimiin, jotka vaaditaan asiakkaiden turvallisuuden ja terveyden suojelemiseksi. Pandemian aikana tämä sisältää esim. sen, että tarjotaan käsidesiä, annetaan asiakkaille mahdollisuus pitää etäisyyttä ja rajoitetaan asiakkaiden määrää tilassa. Henkilökunta varmistaa, että ohjeita noudatetaan.
YHTEISÖ Toimijalla on ohjelma/suunnitelma, jolla tuetaan ja osallistetaan paikallisyhteisöä ja/tai toimija osallistuu kauppakeskuksen tarjoamiin paikallisyhteisöä tukeviin aktiviteetteihin ja tapahtumiin aktiivisesti. Tällaisia voivat olla yleishyödyllinen toiminta tai hyväntekeväisyys. Toimija voi tarjota myös itse paikallisille ihmisille pääsyn erilaisiin ohjelmiin, joilla voi kehittää erilaisia taitoja ja osaamista.
PAIKALLISUUS Toimija myy paikallisesti tai alueellisesti tuotettuja tuotteita ja ne on helppo tunnistaa. Vaikka paikallinen tuotanto ei aina ole ilmastoystävällisempää kuin tuotteiden tuottaminen kauempana, paikallisen tuotannon tukeminen on tärkeää yhteiskunnallisen kestävyyden ja paikallistalouksien kannalta. Paikallisen ja alueellisen määritelmä vaihtelee eri paikoissa, mutta 0–200 kilometrin etäisyys tarkoittaa yleensä alueellisuutta. Asiakkaan on helppo löytää paikallisesti tuotettuja tuotteita kaikista tuoteryhmistä (tuotteita mainostetaan liikkeessä esim. esillepanon tai opasteiden avulla).
YHTEISKUNNALLISET YRITYKSET Toimija tekee yhteistyötä yhteiskunnallisten yritysten kanssa. Yhteiskunnallinen yritys on yhteisötalouden toimija, jonka päätavoitteena on yhteiskunnallinen vaikuttaminen voiton hankkimisen (omistajille tai osakkaille) sijaan. Se tarjoaa tuotteita ja palveluja markkinoille innovatiivisesti, ja käyttää voittonsa pääosin yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamiseen. Esimerkkejä yhteiskunnallisten yritysten tyypeistä: ompelu, räätälöinti, korjaukset, muokkaukset, siivous, pesulapalvelut, jätehuolto ja kierrätys, toimitilojen hallinta, puutarhanhoito/maisemanhoito.

 

Enemmän yhdessä